Kapat

Rüyada Namaz Kılmak

Anasayfa
Rüya Tabirleri Rüyada Namaz Kılmak
Rüyada Namaz Kılmak
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Rüyada namaz kılmak değişik şekillerde yorumlanır. Şundan dolayı farz namazının, Cuma namazının, nafile namazının ve bayram namazının kısaca kısacası her namazın değişik bir yorumu vardır. Rüyada farz namazının kılınması güzel bir şeydir ve kişinin işgören olarak yüksek bir mevkide olacağına işaret eder. Ona verilmiş bir emaneti yerine getireceğine, kuruntu ve endişelerden de güvenilir olmaya delalet eder. Rüyasında farz namazını kıldığını gören şahıs, küs olduğu bir kişiyle tekrardan barışır.

Ek olarak bu şahıs borcuna sadık kalmış olarak borcunu öder, verdiği sözleri de yerine getirir. Rüyasında farz namazını abdestli olarak kılan şahıs Tanrı’ın farzlarından birini gerçekleştirmiş olur. Eğer rüyasında farz namazını kıldığı şahıs bir imamsa bu riya onun bir yere borçlanacağını ve tazminat ödeyeceğini işaret eder. Rüyasında öğle namazını kılıp tamamladığını gören şahıs amacına ulaşır. Derhal bir örnekle açıklayalım, rüyasında öğle namazını kılmayı başarmış olan şahıs eğer bir mahkûmsa bu onun aslen cezasını çekmiş olduğu anlamına gelir ve hapisten çıkar.

Rüyada namazı oturarak kılmak kaderine razı olup azca maaşa kanaate etmeye, bununla birlikte kişinin acizliğine ve korkaklığına işaret eder. Namazı oturarak kılmak bununla birlikte kişinin babasının, hocasının ya da üstünde hakkı bulunan bir kimsenin hastalığıyla korkutulacağına delalet eder. Bazı alimlere nazaran oturarak namaz kılmak kişinin tehlikeli bir durum yaşayacağına yada korktuğundan güvenilir olacağına işarettir.

Rüyada cenaze namazı kılmak, cenaze namazı kılınan kişiye şefaat anlamına gelir. Rüyada ölü için kılınan namaz, o şahıs için oldukça yakarış ve istigraf etmeye işaret eder.  Eğer şahıs rüyasında kendini bir imamın arkasında cenaze namazı kılarken görürse bu o kişinin ölü ruhlar için yakarış edilecek bir yerde bulunacağına işaret eder. Rüyada cenaze namazı kılmak bununla birlikte dini bozuk olan bir şahıs için aracılık etmeye işaret eder.

Rüyada Cuma namazı kılmak, oldukça hayırlı ve güzel işlere işaret eder. Kim ki rüyasında Cuma namazı kılmaya nail olursa eğer, o şahıs hayırlı ve güzel haberler alır, bayramları ve mevsimleri görür, borcundan kurtulur ve hacca gider. Cuma namazı kılan şahıs daima mutlu olacağı ve huzurla yaşayacağı bir yaşam geçirir. Bu rüya kimi zaman de ibadetleri tam ve güzel hayata geçirmeye, iç huzuruna, sıkıntılardan kurtulmaya, güzel bir ömre, kulluk derecesinin artmasına, dünyevi olandan ayrılıp ahirete yönelmesine yorulmaktadır.

Rüyada bayram namazı kılmak (ramazan bayramı) da oldukça güzel ve hayırlı haberlere ve işlere işaret eder. Rüyasında bayram namazı kıldığını gören şahıs hastaysa, hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşur, borçluysa borcunu öder rahata erer, eğer sıkıntıdaysa sıkıntısından kurtulur ve rahata kavuşur. Eğer şahıs rüyasında kurban bayramı namazı kılıyorsa adamış olduğu adakları yerine getirecek, vasiyetine sadık duracak, ve hayırlı işler meydana getirecek anlama gelir. Tüm bunların yanı sıra kurban ve ramazan bayramı namazlarını kılmak düşmana da işaret edebilir. Bu bayramlar kimi zaman karşılaşılması olası bir düşmana işaret eder.

Rüyada ikindi namazı kılan kişinin rüyası vereceği söze işaret eder. Rüyasında ikindi namazı kılan bir şahıs kendisi için yada bir başkası için yemin eder. Fakat bu, bununla birlikte kişinin istediği şeylerin birazcık zorluklarla olacağına işaret eder. Rüyada şahıs ikindi namazını kılmayı tamamlayamazsa eğer bu işlerinin oldukça güçleşeceğine delalet eder.

Rüyada yatsı namazı kılan şahıs, ailesinin geçiminden görevli olan kişidir. Kişinin rüyasında yatsı namazını ilk vakitte kıldığını görmesi, evlatları ve ailesi için güzel şeyler yapacağına işaret eder. Yatsı namazı güzel ve hayırlı işlere delalettir. Bazı alimlere nazaran bu rüya kişinin rızkını hayırlı yollardan temin edeceğine, bereketin artık bolluk içinde geçecek bir seneye, her anlamda tüm sıkıntılardan kurtulup bilhassa maddi anlamda feraha ermeye işarettir.

Rüyada sabah namazı kılmak kişinin gereksinim duyduğu yeme, içme ve elbise mevzusunda gereksinimlerini karşılama hazırlığında olmasına işaret eder. Eğer şahıs akşam namazını kılıyorsa bu dinlemeye işaret eder. Rüyada sabah namazı kılmak oldukça hayırlı ve güzel bir rüyadır. Sabah namazı esenlik ve mutluluk anlama gelir. Bundan dolayı bu namazı kılan üzüntülerinden kurtulur, gönül ferahlığına ve mutluluğuna kavuşur. Hem de ferah bir hayata, her anlamda sıkıntıların bitmesine, arzu ve isteklerin gerçekleşip mutlu bir ömre de delalet eder.

Rüyada kıble yerine değişik bir yöne namaz kılan şahıs hidayete erdikten sonrasında sapıklık içine düşer. Kimi zaman bu rüya gören kişinin dünyayı unuttuğunun ve günahlara daldığının habercisidir. Bu rüyayı gören kimse ibadetlerini tamamlanmamış yapar yada namazlarını aksatır. Fıtrata aykırı davranma, ahireti unutup dünya işlerine dalma, kişiler içinde zor durumda kalacağı hareketlerde bulunma, sorun yaşayacağı ortamlara girme, günah işleme, başkaları önünde rezil olacağı durumlar yaşama anlamlarına da gelmektedir.

Rüyasında namazda konuşan kimse, doğru yoldan saparak bazı hatalar yapar yada büyük bir günah işler. Bu rüyayı gören şahıs eğer takva ehli birisiyse yakında minik hatalar sonucu oldukça üzülür ve üzüntü içinde olur. Bu rüyayı namaz kılmayan bir şahıs görse ibadetlerini tam hayata geçirmeye ve namaz kılmaya başlayacağına işarettir. Namazda konuşmak kimi zaman kişinin dedikodu yapmasına, insanları çekiştirmesine yada gösteriş için yakarma yapmasına da yorulabilmektedir.

Rüyasında namazı büyük bir huşu ve talep içinde kıldığını gören kimse gerçek yakarma ehli ve güzel ahlaklı bir şahıs olur. Bu rüya, kişinin kulluk bakımından derecesinin yüksek olduğuna, dünya ve ahiretinin güzel olmasına, Tanrı katında güzel mükâfatlar almasına, arzu ve isteklerinin gerçekleşmesine, dileklerine en kısa zamanda kavuşacağına işarettir. Kimi zaman de bu rüya amirliğe terfi etmeye, insanoğlu içinde hak ve adaleti gözetmeye, cemiyet içinde takdir toplayan bir kimse olmaya işarettir.

Rüyada namaz kılarken ağladığını görmenin değişik anlamları vardır. Eğer dünya işleri için ağlanıyorsa dünyalığın iyi olmasına, o kimsenin dünyevi olana yönelmesine, kendisine dünyada arzu etmiş olduğu her şeyin verileceğine fakat ahiret anlamında eline bir şey geçmeyeceğine, dünyadan tüm hevesini alıp ahireti unutacağına işarettir. Rüyasında namazda Tanrı korkusundan dolayı ağlayan kimse istediği her şeye kavuşur ve dünya ahiret mutluluğuna ulaşır. Bu rüya oldukça hayırlıdır. Gören kişinin takva ehli olduğuna, insanoğlu içinde güzel bir adla anıldığına hepimiz tarafınca takdir gördüğüne işarettir.

Rüyasında namazını cemaatle kılan kimse kendisine oldukça hayırlı ve iyi dostlar edinir. Bu rüya kişinin güzel bir mecliste bulunacağına, orada iyi ahlaklı kimselerle dost olacağına ve kendisine hayrı dokunacak kişilerle beraber oturup kalkmaya işarettir. Cemaatle kılınan namaz birlik beraberlik ve dostluk duygusunu çağrıştırır. O halkın tüm kötülüklerden, nifaklardan, art niyetli insanların şerrinden uzak olacağının bir göstergesidir.

Rüyada camide namaz kılan kişinin tüm arzu ve istekleri gerçekleşir. Bu rüya gören kişinin ibadetlerini tam icra eden, takva sahibi bir kimse olduğuna işarettir. Cami insanları bir araya getiren, ,yakarma edilen ruhani yerlerdir. Bundan dolayı rüyada burada namaz kılmak, mutluluk ve saadetle geçecek bir ömre, her anlamda rahat olmaya, sıkıntılarından kurtulmaya, kimi zaman de insanoğlu içinde önder olmaya, amirliğe yükselmeye, cemiyet içinde iyi bir halde sivrilmeye işarettir. Eğer camiye girip namaz kılmadan çıktığınızı görmüşseniz bu, hayırlı bir rüya olarak kabul edilmez. Bu rüyayı gören hiç kimseye hilekâr bir adam eliyle fenalık ulaşır yada rüya sahibi bizzat kendisi cemiyet içinde nifak çıkararak insanların huzurunu bozar.

Bir çok alim için bu rüya oldukça güzel bir rüyadır. Murat edilene ulaşmaya, kısmetin artmasına, yükselmeye; kimi zaman kalabalık bir cemaat içinde bulunmaya, düğün, nikâh, nişan benzer biçimde hususi bir güne ve orada insanoğlu içinde zaman geçirmeye yorulmaktadır. Rüyada secde eden, kulluk bilincine vararak takva sahibi bir insan olur. Bu rüya her anlamda yükseleceğinizin, cemiyet içinde güzel yere haiz olacağınızın göstergesidir.

Rüyada kilisede namaz kılan kimse dinin emrine aykırı davranışlarda bulunur ve değişik memleketlerdeki insanların kültürüne sempati duyar. Bu rüya kişinin dıştan Müslüman benzer biçimde görünüp içinde değişik olmasına, dininin gereklerini yerine getirmemesine, inanç yitirilmesine, dinin isteklerine aykırı davranmaya, büyük günahlardan bir tanesini işlemeye, cemiyet içinde fena bir yeri olmasına işarettir.

Rüyasında abdestli namaz kılan kişinin hangi isteği var ise o isteği kısa sürede yerine gelir. Bu, kişinin talep etmiş olduğu şeylerin kısa sürede gerçekleşeceğini gösteren güzel bir rüyadır. Hem de dinde sebat etmeye, yalan söylememeye, ahlaklı bir adama yada öyleki birisi ile karşılaşacağına, dinin emirlerini yerine getirmeye işarettir. Rüyada abdestsiz namaz kılmak ise, bu anlatılanların tam tersidir. Bu şekilde bir rüya gören kimse kendisine faydası olmayan, boşa gidecek ameller yapar yada ibadetlerinde eksiklikleri vardır. O nedenle abdestsiz namaz kılan şahıs yaptıklarını ve amellerini gözden geçirmelidir.

Rüyada farz namazı kılmak oldukça güzeldir. Bu Tanrı’a yaklaşmaya vesile olacak yollara, dini anlamda ahiret hayatına yönelip dünyevi olandan, nefsin talep ve arzularından kurtulmaya, her anlamda güzel geçecek bir ömre işarettir. Bu rüya çevrenizde sevilen ve sayılan bununla birlikte da takdir edilen bir kimse olduğunuzu gösterir. Farz namazı, kılan için sürekli bir esenlik halidir. Dünya ve ahiret mutluluğuna, kişinin her anlamda mutlu olacağı bazı havadisler alacağına ve bunlar sonucunda da yaşamının değişmesine yorulur.

Rüyasında Kâbe’de namaz kılan şahıs, dünya hayatında şanı yüce bir kimse olur. Bu rüya bununla birlikte çevre tarafınca sevilip sayılan, oldukça kuvvetli, yetenekli ve güzel ahlaklı bir adamdan yardım göreceğinize, onun size yapacağı ihsanlar sonucunda tüm sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza işarettir. Rüyada Kâbe’de namaz kılan ne isteği var ise kabul olur; arzuları gerçekleşir, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşur, çevresinden saygı gören, daima iç huzuru ile yaşayan, aile hayatında da mutluluğu yakalayan birisi olur.

Dine ağırlık veren ve dini vecibeleri yerine getirmeye oldukça arzu duyan kişiler bu biçim rüyalar görür. Tanrı yolunda ve Tanrı katında güzel işler yapabilmek ve hacca gitme arzusunda olmak kişinin rüyalarına bu şekilde yansıyabilir. Kimi zaman de dini sorumlulukları yerine getirememenin verdiği bir sorun olarak yorumlanabilir. Doğrusu namaz kılmak isteyip de bir türlü namaza başlayamayan bir kişinin yaşamış olduğu huzursuzluk rüyalarına bu şekilde tesir edebilir.

Namaz kılmak isteği bununla birlikte kişinin iyi niyetli olduğu anlamına gelir. Kimi zaman de rüyada namaz kılmak, kişinin yaşamış olduğu sıkıntılar sonucunda bir çıkış yolu araması ve maneviyata yönelmesi sonucunda görmüş olduğu, yardım istediği ve bir çıkış yolu aramış olduğu rüyadır. Bu rüyayı gören kimse, eğer herhangi bir işin içinden çıkamıyor ve ne yapacağını bilemiyorsa; dertlerine içsel bir yardım arar ve bir anlamda ferahlamak ister. İşte bu yüzden de bu rüyayı görür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

DAHA FAZLA GÖSTER

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg