Kapat

Rüyada Çamur Görmek

Rüyada Çamur Görmek
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Rüyada balçık görmek hastalık ve zillete düşmeye tabir olunur. Balçık rüyası bazı hallerde de ecelin yaklaştığına delalet eder, zira insan topraktan yaratılmıştır ve gene toprağa dönecektir.

Rüyasında balçık gören şahıs hasta bir adamsa, ecel şerbetini içmesine fazla bir süre kalmadığı rivayet edilir. Bazı rüya tabircilerine bakılırsa rüyasında balçık gören bir kişinin öleceğinden korkmak gerekir. Balçık rüyası derhal devamlı sorun ve üzüntüye, kötüye yorulan bir rüyadır. Hasta olmayan bir insan rüyasında çamura girdiğini yada çamurda yürüdüğünü görürse o insanoğlunun bir belaya maruz kalacağı, hapse düşebileceği yada çeşitli mihnetler yaşayacağı rivayet edilir.

Rüyada balçık görmek hem de bir uyarıdır; bazı yanlış işler içinde olduğunuza ve dikkatli olmanızı gerektiren negatif olayların yaşanabileceğine işaret eder. Rüyada görülen balçık balçık halindeyse sıkıntının daha da büyük olacağı rivayet edilir.

Bazı uygar ulemaya bakılırsa rüyada balçık görmek yada çamura düşmek; kişinin servet sahibi olacağının ya da saygısızca bir davranışa maruz kalacağının alametidir. Rüyada çamurun; akla gelebilecek her türlü sıkıntının simgesi olduğu ve kişinin aile hayatında da gerilmiş ve sıkıntılı günler yaşanacağına işaret etmiş olduğu rivayet edilir.

Rüyada balçık görmek bir tabire bakılırsa de paranın ve zenginliğin simgesidir. Balçık rüyası, ekmeğini balçık yaparak  yada toprakla uğraşarak kazanan biri için hayırlı bir rüyadır. Bir şahıs rüyasında çamura girdiğini ve üzerine başına balçık sürdüğünü görürse o kişinin hastalığa maruz kalacağı ve perişan bir duruma düşeceği rivayet edilir.  Bina için balçık yapmak rızık gelecek olmasına ve faydaya yorumlanır.

Rüyasında yerden balçık aldığını gören kişinin düşmanına yenik düşeceği, boyun eğeceği rivayet edilir. Kişinin rüyasında çamurun içinde bir şey bulması o kişinin eline piyango yada benzer bir kaynaktan para geçeceğine delalet eder. Rüyada yağmur suyundan yada su yolundan dolayı oluşmuş balçık görmek hayra yorulmaz.

Rüyasında balçık kullanarak bina yaptığını gören kişinin din ve inanç yönünden kuvvetli bir kişilik olduğu rivayet edilir. Bir kimse rüyasında peygamberimizin kutsal kabrini çamurla sıvadığını görürse, bu rüya o kimsenin hacca gideceğine ve O’nu ziyaret esnasında brilikte haccedeceğine şeklinde yorumlanır.

Kişinin rüyasında kendi evini yaş balçık kullanarak sıvaması onun muntazam, yararlı, iyi bir adam bulunduğunun alametidir. Rüyada Kabe duvarını çamurla sıvadığını gören kişinin hac yolculuğu yapacağı rivayet edilir. Rüyada çamurla cami sıvamak bunu icra eden kişinin İslamiyete hizmet ederek onur ve sevap kazanacağına yorumlanır.

Rüyasında çamurları yıkayıp temizlediği gören kişinin bir süre sonrasında sorun ve üzüntülerinden kurtulacağı rivayet edilir. Rüyada balçık yapmak ise iyi ve yararlı bir iş yapılacağına işaret eder. Kimi zaman balçık icra eden bir kişiyi görmek üzüntü, sorun ve kedere yorumlanır.

Rüyasında çamurdan kurtulduğunu, vücudunu ve giysilerini çamurdan temizlediğini gören kişinin dini bakımdan ona yazılı olan günahlardan yada dünya kederlerinden kurtulacağı rivayet edilir. Çamurdan kurtulamaması, bedenini ve elbiselerini temizleyememesi ise üstüne isabet eden çamurun miktarı kadar günah ve üzüntü yaşayacağına yorumlanır.

Çamura basmak dünya işleriyle ilgili fikir ve uğraşıların yoğun olduğuna da işaret eder. Kişinin rüyasında bir çamura düştüğünü görmesi beklenmedik bir mirasa konacağının işaretidir. Sokakta giderken üstüne balçık sıçradığını gören bir kimsenin bu rüyası ise onun yeni bir iş olanağına kavuşacağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada katı ve kuru balçık görmek para cinsinden olan mala yorumlanır.

Rüyasında yaş balçık gören kişinin iyi, doğru ve makbul bir insan olduğu rivayet edilir. Yaş balçık mevcut durumun düzeleceğinin de alametidir. Sulu balçık rüyası fena ahlaklı bir hanıma da yorumlanır.

Rüyada bir göl yada nehirde çamura batmak hükümet tarafınca gelecek bir üzüntü ve sıkıntıyı işaret eder. Çamura batmak, dünya işleri üstünde oldukca fazla düşünmeye de yorumlanır.

Rüyasında pişmiş balçık yediğini gören kişinin bu rüyası, o kişinin gıybet ve iftiraya maruz duracak olması ile tabir edilir.  Rüyada balçık yiyecek; yenen balçık miktarınca mal yeneceğine de delalet eder. Bu rüya kişinin malını eşi için harcayacağı şeklinde de tabir olunur. Balçık yeme rüyası mal biriktirmeye de yorumlanır.

Rüyada görülen çamurun siyah olması üzüntü ve sıkıntıya sebep olacak durumlara yorumlanır. Yeşil, beyaz yada kırmızı balçık ise kişinin boş işlerle uğraştığının işaretidir.

Rüyasında çamurda yürüdüğünü gören kişinin edep ve ahlaka aykırı olan bazı tutum ve davranışları sebebiyle saygınlığını kaybedeceği rivayet edilir. Rüyada sulu bir çamurda yürüdüğünü görmek ise üzüntü ve kedere düşecek, fitne ve meşakkate uğrayacak olmakla tabir olunur.

Sinirlerin adeta bir yay benzer biçimde gerilmesine ve tüm kasların bu gerginlik yüzünden kasılmasına niçin olacak ve haksızlık olarak yorumlanacak bir vaka karşısında öfkeyi denetim edememeye yorulur. Bundan dolayı zehir zemberek sözler etmeye ve bu durumun ortalığı daha oldukca karıştırmasına, kavganın ve anlaşmazlığın da daha çok büyümesinden başka bir işe yaramayacağına alamet eder.

Ziyanı dokunacak fena huylu kimselerle oturup kalkmaya, onlar tarafınca iyi niyetin kullanılmasına, maddi olarak sömürülmeye ve üzerine üstlük bir de bu kimselerle arkadaşlık etmekten dolayı adının kirlenmesine işaret eder. Deyim yerindeyse başını derde sokacak kimselerin ayak oyunlarına gelmiş olarak kendini ateşe atmak anlamına gelir.

Şahıs kendisine iyilik, mutluluk, kazanç ve rahatlık getireceğine inanacağı bir işin peşinden gidecektir. Rüya sahibi çevresinde olan ve güvenilir bulmuş olduğu, deneyimlerine inanılmış olduğu kimselerin tavsiyesiyle hareket edecek ve kendisi için şifa getireceğini düşünecek bir işe atılacaktır.

Dibe çekecek, gerilemeye ve düşüşe geçmeye niçin olacak duygulara tutulmak ya da fena düşüncelere saplanmak anlamına gelir. Kişinin yaşayacağı umutsuzluk sebebiyle fikir kaosuna sürükleneceğine ve işini zorlaştırarak en büyük ziyanı kendine kendi eliyle vereceğine yorulur. Oysa rüya sahibi paniğe kapılmayarak sakinliğini korumayı başarabilse yeni gelecek günler kendisine hayır getirecektir.

Ailenin üstüne hüzün ve üzüntü çökmesine, bazı hastalıkların peyda olmasına, huzurun kalmamasına, hane üstünde uğursuzluğun dolaşmasına ve bu durumun bir süre devam etmesine alamet eder. Kişinin kendi hayatında yaşanmasa bile yakın çevresinde yaşanacak olayların dolaylı da olsa kendisini etkileyeceği anlamına gelir.

Beceri, sabır, güç ve çalışkanlık gerektirecek ve herkeste olmayacak vasıflarla üstesinden gelinebilecek bir ekip sıkıntılı işlere atılmaya delalet eder. Oldukça çetrefilli, zahmetli ve rekabete açık bir işe girilecek ve bunun altından kalkmak, çevreye de utangaç olmamak için büyük bir savaşım içinde olunacak anlamına gelir.

Kolayca aşılabilecek bir ekip problemlerle karşılaşmak anlamına gelir. Sonunda problem olan fakat çözülmesi imkânsız olanla kıyaslandığı süre ona nazaran oldukca daha kolay olan bir sıkıntıya düşmeye yorulur.

Bu rüya iyi değildir. Yokluk, güçlük ve umarsızlık yaşanacağına alamet eder. Yaşam akışı üstünde negatif etkisinde bırakır meydana getirecek, kişiyi günlük hayatından alı koyacak ve rahat olan kafasını devamlı meşgul ederek tüm dikkatinin ve motivasyonunun bozulmasına niçin olacak bir gelişmenin meydana geleceğine delalet eder.

Yapılacak işler ve atılacak atılımlar mevzusunda öngörünün kısıtlanmasına ya da çözümleme kabiliyetinin bozulmasına niçin olacak bir ekip durumların yaşanmasına işaret eder. Üstünde düşünce yürütülüp ona bakılırsa hareket edilen işler mevzusunda eli kolu bağlı olmaya ve bundan dolayı geri adım atmak zorunda kalmaya yorulur.

Kişinin kendisini sanki tekrar asla kurtulamayacakmış ve içinde boğulacakmış benzer biçimde hissedeceği zorluklarla karşı karşıya kalması anlamına gelir. Kişinin kaldıramayacağını düşünerek umutsuzluğa ve paniğe kapılmasına niçin olacak bir ekip gelişmelerin yaşanacağına işaret eder.

Verim alınamayacak ve pozitif yönde dönüşlerle karşılaşılamayacak yatırımlar halletmeye ve bu yatırımların bolluk ya da kazanç getirmek bir yana eldekilerin de yitip gitmesine ve sermayenin yok olmasına ve bir de üzerine borçlanmaya sebebiyet vereceğine işaret eder.

Minik düşmeye ve hepimiz tarafınca benimsenmiş kaliteli imaja zarar vermeye ve tamamıyla şahıs haricinde gelişecek bazı kusurlu hallere ve durumlara alamet eder. Rüya sahibinin hiçbir sorumluluğu olmadan, kendisinden habersizce içine düşeceği vakalar anlamına gelir.

Aksilik ve şanssızlık yaşamak anlamına gelir. Kafaya takılacak, yüreğe dert olacak ve halledilemediği sürece de şahıs için büyük ve geçmeyecek kadar kuvvetli bir baş ağrısı olacak ve dolayısıyla da akıldan çıkmayacak bir vakayla karşılaşmaya alamet eder.

Şifa ve kurtuluş olacak bir ekip fırsatlar yakalamaya delalet eder. Düze çıkmak ve rahat etmek adına en fazla gerekseme duyulduğu anda karşılaşılacak büyük bir iyilik, hayır, çözüm ya da umar anlamına gelir. Yaraların merhemini, hastalıkların da ilacını bulmaya, bu sayede daha özgür, rahat ve rahat olmaya yorulur.

Kişinin kendisi için oldukca yararlı olacak bir iş için her türlü fedakârlığı yapmayı göze alacağına ve ne gerekiyorsa bir an bile tereddüt etmeden yerine getireceğine işaret eder. Deyim yerindeyse rüya sahibinin kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez durumunda olmasına ve menfaati için gülünç ya da fena durumlara düşmeyi bile umursamamasına işaret eder.

Boşuna işlere heveslenmeye ve tüm imkânları, enerjiyi ve inancı bu iş üstüne yoğunlaştırmaya fakat sonunda da hayal kırıklığı, maddi ve içsel zarar yaşamaya alamet eder. Ne yapılsa da olur yolu bulunmayan bazı girişimlerin bile bile yapılacağına, kendini bunu başaracağına inandırmaya fakat bunun mümkün olacak birşey olmayışı sebebiyle sonunun hüsran olacağına yorulur. Hırsa tutulmak ve imkânsızı başarmak için gözünü karartmak fakat amacına nail olamamak anlamına gelir.

Umduğunu bulamamak ve muradına erememeye işaret eder. Kişinin beklenti içine gireceği ve güzel şeylerle karşılaşacağını ummuş olduğu bir yerden fena haberler almasına ve bu durumun ruhsal olarak kendisi için bir çöküşe niçin olmasına alamet eder.

Güçlük, çile ve zahmetle kazanılacak para, mal ya da eşya anlamına gelir. Tabiri caize emek vermeden yiyecek sahibi olunamayacağına ve güzel şeylere ulaşmanın kolay olmadığının bilincine varmaya ve dolayısıyla da elde etmek istenilenler için çaba göstermek, çalışmak ve özveride bulunmak icap ettiğinin önemini bilerek hareket etmeye işaret eder.

Rüyayı gören kişinin oldukca yetenekli ve hünerli bir insan olduğu, elinden her iş geldiği, uzman kimselerin yapacağı işleri bile başarabildiği anlamına gelir. Her alanda ve her branşta bilgili olmaya bilhassa de el becerisinin oldukca gelişmiş olduğuna delalet eder. Eğitim gerektiren ve bir çok kişinin almış olduğu eğitime karşın edinemediği kabiliyetlere doğuştan haiz olmak anlamına gelir.

Ah etme hatta sövgü edilecek bir duruma düşmek anlamına gelir. Kişinin nalet diye vasıflandıracağı bir halde kalmasına ve o halden ne kadar uğraşsa da anında kurtulamayacağı için oldukca sinirleneceğine ve sinirlerinin bozulması sebebiyle kızgınlıktan ağlayacağına işaret eder.

Maddi olarak hiçbir hayırlı getirisi olmayan işler üstünde durmaya ve elde edileceklerin bu uğurda harcamaya ve kafa yormaya değmeyecek kadar azca olacağına alamet eder. Faydasız şeylerle kendini oyaladığının bilincinde olmamaya ve hem zamandan hem de kazançtan zarar etmeye yorulur.

Rüya sahibinin sonu görünmeyen doğrusu bugünleri, yarınları ve geleceği için kendisine hiçbir iyilik, çıkar, güzellik, hayır, kazanç ve talih getirmeyecek düşünceleri benimsemesi anlamına gelir. Bu düşünceleri hayata geçirmesi durumunda hiçbir kar elde edemeyeceği benzer biçimde hem de bir çöküş yaşaması anlamına gelir.

Rüyada balçık görmek kişinin dağınık bir durumda bulunduğunu, kendini daha iyi duymak için ruhsal bir temizlik yapması icap ettiğini simgeler. Rüyada çamurda yürüdüğünü görmek kişini kendini sinirli hissettiğine, bir probleminin onu rahatsız ettiğine ve yaşamış olduğu bir ilişki yüzünden aşağıya çekilmiş olduğu duygusu içinde olduğuna yorumlanır.

Kişinin üstündeki giysilerin çamurlu olması ise onun kendini sorgulanıyor, hesap vermek durumunda bırakılıyor ve itibarına saldırılıyor benzer biçimde hissettiğini simgeler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

DAHA FAZLA GÖSTER