Kapat

Yakalı Kamçılılar (Choanoflagellates) Nedir?

Anasayfa
Bilim Yakalı Kamçılılar (Choanoflagellates) Nedir?
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Dünya’nın hayat konusunda, milyarlarca sene süresince gelen ve giden sayısız tür olmuştur. Yaşam, en sıradan tek hücreli organizmalardan, çağdaş dünyanın çeşitliliğini gerçekleştiren fazlaca değişkenli karmaşa biyolojik sistemlere dönüşmüştür. Choanoflagellates bu dinamik hikayenin bir bölümüdür.
Khoanoflagellatlara Genel Bakış
Hayvan krallığının öncüleri içinde olduğu ve ortak bir ata paylaşmış olduğu kabul edilen Choanoflagellates (koanoflagellatlar) benzeri olmayan bir evrimsel niş işgal eden koloniler oluşturabilen özgür yaşayan, tek hücreli ökaryotlardır. Choanoflagellates, fazlaca muhtelif deniz ve tatlı su ortamlarında, toprakta ve permafrostta kucak kucak bulunur ve 32.000 yaşına kadar buz çekirdeklerinde tanımlanmıştır.
Koanoflagellatların bariz bir morfolojisi vardır. Bu, küresel/oval bir biçim ve ortalama 30-40 mikrovilli ile çevrili tek bir flagellum ile karakterizedir. Tipik olarak 3 ila 10 um arasındadırlar. Flagellum, choanoflagellate’i çevresi süresince iten bir su akımı oluşturur ve bakteri ve deniz detritusu olan besin kaynağını yakalamaya destek olmaktadır.
Birçok koanoflagellat türü vardır. Topluluklarında öteki nanoplankton türlerine nazaran daha kucak kucak bulunurlar, sadece dağılımlarına ve dağılmalarına neden olan faktörler tam olarak anlaşılamamıştır. Açıkçası, bunu açıklığa kavuşturmak için daha çok araştırmaya gereksinim vardır.Özellikleri ve Sınıflandırılması
Choanoflagellates, flagellumun tabanında bir kamçı bazal beden, merkezi çekirdeğe apikal ve sitoplazmanın bazal bölgesindeki besin vakuolleri benzer biçimde devamlı bir iç organizasyona haizdir. Hücre bir periplast ile çevrilidir. Tarihsel olarak, koanoflagellatlar periplast morfolojisine dayanarak üç aileye sınıflandırılmıştır:
• Codosigidae: Fer mikroskopisi altında periplast eksikliği varmış benzer biçimde görünmektedir. Elektron mikroskobu altında, çoğu zaman ince bir dış kaplama gözlenir.
• Salpinogidae: Bu ailenin üyeleri, hem fer bununla birlikte elektron mikroskopisi altında görülebilen, evvela selülozdan oluşan polisakkaritlerden oluşan sağlam bir on yıla haizdir.
• Acanthocediae: Bu ailedeki hücreler silisli sepet benzeri bir lorica üretir.
Daha yakın zamanlarda, bu sınıflandırmaları daha da rafine etmek için moleküler sekans verilerini kullanan emek harcamalar yapılmıştır. Periplastın hangi amaca hizmet etmiş olduğu bilinmemektedir, sadece birkaç kuram vardır. Planktonik türlerde suyun sürüklenmesini arttırmaya destek olabilir, flagellum kuvvetine karşı koyarken sesil türlerde substratlara bağlanmaya destek olabilir. Choanoflagellate planktonik türlerde, hem de besleme verimliliğini artırabilir.
Yukarıda belirtildiği benzer biçimde, koanoflagellatlar özgür yüzme yahut sapsız olabilir ve tipik olarak heterotrofiktir. İçtiyosporlular benzer biçimde bu tek hücreli organizmaların birtakım akrabaları patojenik yahut parazitik olabilen bir hayat tarzını takip etmektedir.
Choanoflagellate’in biyografi tam olarak anlaşılamamıştır. Muntazam anlaşılmayan şey hayat döngüsüdür: bir çok vejetatif olarak büyür, uzunlamasına fisyona uğrar ve hayat döngüsünde eşeysel bir faz olup olmadığı belirsizdir. İlginç bir reel, birtakım koanoflagellatların taze ortama geçirme edildikten sonrasında ansiksiyon geçirebilmesidir (bu direkt gözlemlenmemiştir.) Bu organizmaların bir başka entresan yönü, sömürge türlerinin bir tek bir aşamaya haiz olmasıdır. Koanoflagellat hayat döngüsü ile alakalı daha çok inceleme, sömürge mekanizmaları ile alakalı daha çok {bilgi} sağlamaya destek olabilir ve bu inceleme, bu organizmaların evrimsel kayıttaki benzersiz konumunu fazlaca hücreli hayatın reel öncüleri olarak anlamaya destek olabilir.
Koanoflagellatların Metazoanlarla İlişkisi
Choanoflagellates ve metazoanlar arasındaki birlikteliğin ilk…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/yakali-kamcililar-choanoflagellates-nedir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg