Kapat

Ürün Satış Fiyatı Belirlenirken Kullanabileceğiniz Yöntemler

Anasayfa
Bilim Ürün Satış Fiyatı Belirlenirken Kullanabileceğiniz Yöntemler
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Bir ürünün satış fiyatını belirlerken kullandığınız yöntemler ile hem ürün adına doğru bir fiyatlandırma yapmış olmuş olursunuz aynı zamanda hedef kitlenizin beklentilerini yerine getirmiş olmuş olursunuz. Bu şekilleri kullanırken de ürünün maliyetini baz alacağınız benzer biçimde, tenzilat ya da ruhsal fiyatlandırmadan da yararlanabilirsiniz. Bunun yanında, paket odaklı ya da markanızı ön plana çıkartacak olan fiyatlandırma stratejilerinden de faydalanabilirsiniz.
Maliyet-Artı Yoluyla Fiyatlandırma
Maliyeti temel alan türdeki fiyatlandırmalarda en oldukça kullanılan metot maliyet-artı yöntemidir. Perakendecilerin fiyatlandırmaları da maliyet-artı yoluyla belirlenerek fiyatlandırılır. Bu fiyatlandırma ise şöyle yapılır:*Ilk olarak ürünün kar bırakacağı kabul edilen bir hisse eklendikten sonra bir fiyat belirlenir.
*Maliyetlerin üstüne eklenecek olan bu hisse ise hem bir nispet olabilir aynı zamanda bir meblağ olabilir. Sadece genel hatlarıyla bir nispet gibi belirlenir. Bu nispet da maliyetler üstünden ve satış tutarları baz alınarak hesaplanır.
*Şayet satış fiyatı üstünden hesaplanan bir hisse var ise, kar marjı belirlenen satış fiyatının yüzdesi; maliyet baz alınarak hesaplanan kar marjı da maliyetin yüzdesi olur.
*Kar marjının katıksız olabilmesi adına perakendecilerin, üreticiden alınan fiyata, öteki giderleri eklemeleri icap eder. Kar marjını ise hemen sonra uygulamalıdırlar.
Bir malın perakendecilere mal oluş fiyatının da hesabı büyük ehemmiyet taşır. Üreticilerin uygulamış oldukları muhtelif indirimler ile mal ucuza alınmış olabilir. Öteki taraftan, navlun ve malın taşınması, sigorta benzer biçimde masraflar da alıcı tarafınca karşılanabilir. Bu bakımdan maliyetin belirlenmesinde bütün bunların göz önünde bulundurulması icap eder.
Başa Baş Analiziyle Fiyatlama Yöntemi
Bu yöntemde, mağaza hangi fiyatta masraflarını kurtaracak satış hacmine ulaşacağını, iyi mi kara geçeceğini saptayabilir. Başa baş analizi, mağazanın tüm giderlerini karşıladığı ama hiç bir kar sağlayamadığı satış niceliğini gösterir. Bir mağazanın satışları başa baş aşamasından oldukça aşağıda ise mağaza çok zararı olan şekilde çalışıyordur. Sadece bu satış aşaması aşıldığında ise mağaza oldukça karlı bir halde çalışmaya adım atar.

Muayyen Bir Kar Hedefine Dayanan Fiyatlama Yöntemi
Bu strateji, muayyen bir zamanda perakendecinin yapacağı yatırımlardan kar elde etmesini gerçekleştirecek olan tutarları uygulamasına dayanır. Elde edilmiş bu kar yatırımların bir yüzdesi gibi ya da toplam bir nicelik biçiminde belirlenir. Sistemin başlangıç noktası ise, yatırımlardan beklenen karın saptanmasıdır. Bunun için de ulaşılacak olan düzgüsel bir satış kütlesinin tahmin edilmesi icap eder.

Marjinal Maliyetlere Dayanan Fiyatlama Yöntemi
Mağazaların yaptığı işi sürdürebilmesi için icra ettiği ek satışlardan kazanacağı gelirin bu iş adına icra ettiği masrafları aşması lazımdır. Bu marjinal analizi ortaya çıkaracaktır. Mağazalar fiyatlandırma ve marketing kararlarında bu fikir çerçevesinde ilerleyebilirler. Marjinal analize bakılırsa, perakendeci bir mağazanın satmış olduğu ek birimlerden kazanılmış olduğu gelirler, o birimlerin maliyetlerini aşıyorsa satışın devam ettirilmesi gerçekleşebilir.Değişken Maliyetlere Dayanan Fiyatlama Yöntemi
Mağazalar sattığı ürünlere fiyat belirlerken, o ürün için yaptığı tüm giderleri karşılamayı ve kar elde etmeyi hedefler. Ama değişken maliyetlere dayalı olan fiyatlandırma sisteminde, fiyatlandırma yapılırken, tüm giderler değil bir tek o ürün adına katlanan değişken giderler baz alınır. Perakendeci mağazalar ise pazarda rekabet edebilmek, ekonomik zorlukları aşmak ve yüksek değişmez maliyetlerin birazcık olsun yükünü hafifletmek için bu yola başvururlar.
Maliyete Dayalı…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/urun-satis-fiyati-belirlenirken-kullanabileceginiz-yontemler/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg