Kapat

Toplumsal Hayatla Sinema Arasındaki İlişki

Anasayfa
Bilim Toplumsal Hayatla Sinema Arasındaki İlişki
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Beyaz perde, görüntülerin ya da çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye düşürülerek hareketli sahneler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalıdır.
Yedinci sanat olarak malum beyaz perdenin resmi anlamda sanat niteliğini evrensel boyutlarda kazanabilmesi 1940’lı ve 1950’li yılları bulmuştur. Bu yıllardan sonrasında pek oldukca ülkede beyaz perde üniversitelere girmiş, beyaz perde ile alakalı devamlı festivaller düzenlenir olmuş ve kitaplar, dergiler basılmaya başlanmıştır. Adanır’a nazaran beyaz perde 1950’li yıllardan ilkin bir eğlence aracı, bir gösteridir. Sessiz beyaz perde döneminden beri haiz olduğu güzel duyu seviye bu yıllardan sonrasında evresel geçerliliğe haiz olmuştur. Bu yıllardan itibaren beyaz perde yine keşfedilmeye başlanmıştır. Günümüzde asla kimse beyaz perdenin sanat olmadığını ileri süremez. O şekilde olduğundan yönetmen de bir sanatçıdır. Beyaz perde Batı’da ortaya çıkmış ilkin çıraklık sonrasında kalfalık hemen sonra da ustalık ve en son sanatkarlık süreci yaşamaktadır. Beyaz perde, Türkiye’ye girdiğinde hemen hemen kalfalık dönemindeydi(1915-1920/1925). Batı da buluş edilmiş bulunmasına rağmen sinemayı bulanlar başlarda beyaz perdenin bir ifade aracı olabileceğini hiç bir halde düşünmemişlerdir. Buradan da anlaşılacağı şeklinde beyaz perdenin bir sosyal ve kültürel ifade aracı olduğu anlamı çıkarılabilir.
Sosyal Yaşamla Beyaz perde Arasındaki İlişki
Sanat topluluğun bir üründür. İçinde yaşanılan topluluğun hüküm değerleri, fikir yapısını yansıtır ve bu yapının gelişebilmesi için tavsiyeler sunmaktadır. Beyaz perde sosyal gerçekliği sonraki kuşaklara taşıyabilen görsel ve işitsel öğelerle varlıklı olan hatta bu sayede anı birebir yaşanmışlık hissi uyandırır. Bu yüzden beyaz perde doğruyu olduğu şeklinde yansıttığı sürece tarihe belge olabilecek sosyal araştırmalara da kaynak olabilecek bir yapıya haizdir. Bu yüzden beyaz perde öteki sanat dallarında olduğu şeklinde toplumla dirençli bir bağları olan ve topluma ayna tutan bir sanattır. Kısacası beyaz perde içerisinden çıkmış olduğu topluluğun bir yansımasıdır.
Sanatçı camia içerisinde yer edinmiş ve naturel olarak da sosyal yapının tozunu yutmuş bir bireydir. Kişi toplumsal kimliğini sosyal yapı yardımıyla edinir ve böylece sosyal bir mevcudiyet haline gelir. Değerden bağımsız olarak sanat yapmak olası olmayacağı için beyaz perdede da sosyal izler gözlenmektedir.
Beyaz perde ve camia içinde öteki sanat dallarında da olduğu şeklinde kuvvetli bir bağ vardır. Zira beyaz perde da bir camia içerisinde dünyaya gelen ve naturel olarak sosyal yapıdan etkilenmiş ve o yapıyı da etkilemiştir. Belli bir çağın içerisinde var olup da, o çağın genel şartlarından etkilenmemiş herhangi bir kuruluş veya kurum yoktur.
Sanat ve sanat eserleri kendilerini tam anlamıyla sosyal dünyadan soyutlayamazlar bu yüzden sanat ve sanatçının sosyal dünyası içinde kopmaz bir ilişki vardır. Sanatçı yarattığı sanatında camiası, sosyal yapıyı dile getirir. Sanat ve camia içinde karşılıklı bir etkileşim laf mevzusudur. Sanat camia üstünde pozitif yönde tesir yaratacağı şeklinde negatif tesir de yaratabilir bu yüzden sanatçı camiası ve topluluğun yapısını iyi tanımalı ve iyi bilmelidir. Doğrusu Camia ve sosyal ilişkileri bağlamında baktığımızda beyaz perdenin, hiç bir vakit kültürden, kıymet yargılarından, sosyal ideolojiden ve politik eğilimlerden uzak olmadığı görülür.
Aslına bakarsan Boztepe’nin de söylediği şeklinde sanatın temel işlevi, içerisinde yaşanılan topluluğun hüküm değerleri ve zihniyetini, icra ettiği saptamalarla eleştirmek ve bir anlamda sosyal zihniyetin gelişebilmesi için tavsiyeler sunmaktır. Bu şekilde bir sanat anlayışı, naturel olarak, insanlığın gelişmesini, olgunlaşmasını dilek eden bir anlayıştır. Sadece, hâkim ideoloji yanlısı, muhafazakar bir sanat anlayışı da vardır. Bu anlak, mevcud hâkim…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/toplumsal-hayatla-sinema-arasindaki-iliski/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg