Kapat

Tedbir Nafakası Nedir? » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim Tedbir Nafakası Nedir? » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Boşanma davasının açılmasıyla birlikte hakim tarafınca hükmedilen, lüzumlu görüldüğü durumlarda dava kararı kesinleşinceye değin devam edebilen ve tarafların bu süreçte hayat standartlarının negatif biçimde etkilenmemesi açısından verilen nafaka türüne önlem nafakası ismi verilir. Doğrusu boşanma davalarında, kararlı bir yargı verilinceye kadar, geçici olarak taraflardan birinin karşı tarafa ve var ise çocuklarına barınma ve bakım hikayelerinde yardım etmek adına her ay yahut hakimin lüzumlu görmüş olduğu durumlarda toplu olarak, ödemeye mecburi olduğu nafakadır.

Önlem Nafakasının Genel Şartları ve Özellikleri
Önlem nafakasını öteki nafaka türlerinden ayıran birtakım özellikleri vardır. Bu özellikleri ise şöyleki sıralayabiliriz :
• Boşanma yahut tarafların ayrı yaşamasına ait olan ayrılık davasında süreç devam ederken istenebilecek olan bir nafaka türüdür.
• Geçici nafakadır ve boşanma davasında karar kesinleşinceye değin önlem nafakası verilmeye süre gelir. Sadece ayrılık kararının sonuna değin idame eden önlem nafakası karar kesinleştikten sonrasında kendiliğinden sona erecektir.
• Hakim, boşanma davalarında eşlerin geçim, çocuk varsa de onun bakımı hikayesinde geçici bir tedbir alabilecektir. Bundan dolayı hakim, önlem nafakasına hükmedebileceği benzer biçimde davanın tüm aşamasında tarafın talebiyle de nafakaya hükmedebilecektir.
• Boşanma davasında ortaklaşa çocuk için dava sürecinde istenebilen önlem nafakasında en mühim teferruat çocuğun yaşıdır. Bu sebeple reşit olmuş bir çocuğa, dava devamında ödenmesi amacıyla önlem nafakası istek edilemez.
• Mahkeme tarafınca hükmedilmiş olan bir önlem nafakasında, kaide gereği mahkeme dava zamanı itibariyle önlem nafakası ödenmesi benzer biçimde karar alacaktır.
• Önlem nafakası, nafaka verilecek olan tarafın ölümü halinde son bulacaktır. Şayet bu ferdin nafakası ödenmemiş yahut birikmiş nafaka borcu varsa de nafaka alacaklısının mirasçıları vesilesiyle ölüm evveliyatına değin biriken nafakanın ödenmesini istenebilecektir.
• Önlem nafakasında herhangi bir kadın-erkek ayrımı mevzubahis değildir. Her iki taraf da koşulları taşıyorsa önlem nafakası ödenmesini istek edebilecektir.
• Önlem nafakasında süre aşımı süresi yoktur ve her daim istenebilecek bir nafaka türüdür. Bunun yanında yenilenebilir ve her zaman bir borç olması dolayısıyla da evlilik boyunca istenebilir.Önlem Nafakasının Çeşitleri Nedir?
Nafakanın hükmedildiği zamana nazaran iki tane önlem nafakası türü bulunmaktadır. Bu nafakalar ise şunlardır:
• Boşanma davası açılmadan ilkin istek edilecek olan önlem nafakası,
• Boşanma davası devam ederken istek edilmiş olan önlem nafakası olmak suretiyle iki tanedir.

Önlem Nafakası Davasında Yetkili ve Sorumlu Mahkeme
Önlem nafakası ihtiyari olarak oluşturulan davalarda sorumlu olan mahkeme aile mahkemeleridir. Sadece aile mahkemesi bulunmayan yerlerdeki sorumlu mahkeme ise asliye hukuk mahkemeleridir ve önlem nafakası davalarına aile mahkemesi sıfatıyla bakacaktır.Önlem nafakalarında yer yönünden yetkili olan mahkeme de eşlerden birinin yerleşim alanıdır. Dava taraflardan birinin yerleşim alanı içinde görülecektir.
Mahkeme; önlem nafakası miktarında, tarafların evlilik donanması boyunca eşin sağlamış olduğu toplumsal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurmaktadır. Nafaka alacak tarafın boşanma davasından önceki yaşamından değişik bir ekonomik süreç yaşamaması ve ekonomik düzeyinin düşmemesi dikkate alınarak önlem nafakasına hükmedilecektir.
Önlem Nafakasını Kim İsteyebilir?
Önlem nafakasını boşanma davasının taraflarından yalnızca biri isteyebilir. Tarafların nafaka istemesi hikayesinde hanım yahut adam olmalarının bir önemi yoktur. Adam eş de dava boyunca maddi durumunun fena olması nedeniyle…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/tedbir-nafakasi-nedir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

DAHA FAZLA GÖSTER

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg