Kapat

Swap Nedir?

Anasayfa
Bilim Swap Nedir?
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Swap; her iki tarafın herhangi bir vakit diliminde bir mevcudiyet ya da yükümlülüğe bağlı olan ürem ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı bir halde değiştirdikleri takas sözleşmesidir. Swap işlemlerinde, döviz kurlarındaki değişmeler ve ürem oranları sonunda gerçekleştirilen riski daha azca bir seviyeye indirmek amaçlanır.
Swap İşlemine Sebep Olan Hususlar Nedir?
Swap işlemi birtakım hususlar doğrultusunda geçekleşen işlemlerdir. Swap işlemlerine yol açan bu durumlardan ise şöyleki laf etmek mümkündür:*Muayyen dövizlere ulaşma veya ulaşma güçlükleri,
*Durağan(durgun) faizli fonda karşılaşılan problemler,
*Muayyen bir dövizden haiz olunan ihracat ve öteki kredilerin mevcudiyeti ve değişik olan bir döviz türünden fon edinme zorunluluğu,
*Firmaların değişik olan finans piyasalarında tamamen değişik kredi değerliliklerini ellerinde bulundurmaları,
*Değişik finansal piyasalarda yapısal ve kurumsal farklılıkların bulunması,
*Birtakım piyasalardaki vadelerin kısalığı benzer biçimde hususlar swap işlemine yol açan unsurlar arasındadır.

Swap İşlemleri Meydana gelen Kuruluşlar Hangileridir?
Swap işlemlerine taraf olan birtakım kuruluşlar mevcuttur. Bu kuruluşlardan bazıları ise şunlardır:
*Merkez bankaları,
*Internasyonal kurumlar,
*Oldukça uluslu firmalar,
*Internasyonal fonlar,
*Mahalli yönetimler,
*Bankalar,
*İhracatçı ve ithalatçı kuruluşlar swap işlemine taraf olan kuruluşlardır.

Para Swapları Nelerdir?
Çağıl anlamda ilk para swapı 1982 yılında IBM ve Dünya Bankası içinde gerçekleştirilmiştir. Bu swap işlemi ise durağan(durgun) faizli İsveç Frankı ve Alman Markı borçlarının Dünya Bankası’ndan sağlanmış olan US Dolar borcuyla swap edilmesini içermiştir. Para swapı, iki taraf içinde belirlenmiş olan bir paranın değişik bir para birimiyle değiştirilmesi ve değiştirilen ana paraların da geri verilmesini içeren antak kalma olarak tanınabilir.
Mevcudiyet Swapları Nelerdir?
Mevcudiyet swapları, bir swapın ve bir varlığın kombine edilmesinden oluşan işlemlerdir. Bu tür swapların risk yönetiminde yatırım aracı gibi kullanılması, mevcudiyet swaplarının meydana gelmesinde mühim bir faktör olmuştur. Bilhassa de 1980’li yılların yarısından günümüze kadar swapların bu gaye dahilinde kullanılmasında çok önemli artışlar görülmüştür.Ürem Swapı Nelerdir?
Ürem swapları, 1980’li yıllardan bu yana dünya genelinde gitgide büyüyen bir konuma ulaşmıştır. Bu swaplarının büyük bir bölümü Amerikan Doları ile yapılır. Bunun yanında bilhassa de 1985 senesinden itibaren öteki para birimleriyle de ürem swapları yapılmıştır ve bu konum gittikçe de yaygınlaşmıştır.
İşlem kütlesi yönünden ürem swapları, swap çeşitleri içinde en biri olan swaplardan biridir. Ürem swapı, tarafların anlaşmış oldukları varsayımsal olan sermaye ücretine bakılırsa hesaplanan dalgalı ürem ile durağan(durgun) ürem ödemelerinin aynı para birimiyle değiştirilmesine ait olan iki taraf içinde biri olan bir anlaşmadır.

Çapraz Döviz Swapı Nelerdir?
Çapraz döviz swapı, ürem ve döviz swapının birlikte kullanılmasıyla kaynaklanır. Bu tür swaplarda, değişik ürem yapısı ve değişik para birimleri üstüne borçlanan taraflar, karşı tarafın borcuna bakılırsa ürem ve sermaye ödemelerini gerçekleştirmek suretiyle anlaşırlar.
Bibliyografya:
https://www.halkbankkobi.com.tr/NewsDetail/Swap-nedir/714
Yazar: Kıvanç Urgenç

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/swap-nedir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg