Kapat

Sosyolojinin Alanı Ve Yöntemleri » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim Sosyolojinin Alanı Ve Yöntemleri » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Öteki ismi topluluk bilim olan sosyoloji, toplumdaki işleyiş ve gelişmenin yansımasını inceleyen bilim dalıdır. Aile, devlet, iktisat, öğrenim, şehir, köy, meslek, haberleşme şeklinde topluluk hayatının en temel mevzularını bütünlük içerisinde kademeli bir uyumla işler.
Amacı, camianın ve organik unsurlarının ne biçimde oluşup; iyi mi incelendiğini, bununla birlikte da ne yönde gelişip değiştiğini göstermektir.
Topluluk: Temelinde yatan çıkarları gerçeğe dönüştürüp yararlanmak için iş donanması icra eden belli bir ortak sorunsalı ve kültürü paylaşan bireylerin oluşturduğu, sürerliliği göreceli olarak değişen ilişkilerin tümüdür.Sosyolojinin Mevzuları
1) Camiası meydana getiren bireylerin bir arada yaşarken işleyiş ve düzene uyumu; aynı zamanda de sosyal grupların işleyişi ve oluşumu.
2) Toplumların zaman geçtikçe yaşadıkları değişiklikler ve buna sebep olan unsurlar.
Sosyolojinin Özellikleri
Camiası bir tüm halinde ele alarak açıklamayı ve anlamayı temel alır.
Deneysel bir bilim değildir.
Olması gerekenle değil; var olanla ilgilidir.
Normatif (kaide koyucu) hususiyet göstermez.
Toplumsal vakaları ele alır. Bunu yaparken, bir bir olaylardan hareketler genellemelerle çıkarımda bulunur.
Toplumsal Vaka: Belli bir mekan ve zamanda oluşan somut ve hususi değişimlerdir. Mesela, Kavimler Göçü, Fransız İhtilali..
Toplumsal Olgu: Belli bir mekan ve zamandan bağımsız biçimde toplumsal vakaları baz alarak erişilen genellemelerin soyut halidir. Mesela salgınlar, harp, göç, inkilap şeklinde…
Sosyolojinin Öteki Bilim Dallarıyla İlişkisi:Sosyoloji ve Tarih
Tarih toplumların geçmişteki yaşantılarını oldukca yönlü inceleyen bir beşeri bilimdir. Günümüze dek toplumların bir bir zamanı periyodunu görebilmek bugünümüzü de anlayabilmek açısından oldukca önemlidir. Bu can alıcı noktada tarihin rolü sosyolojiye eşlik etmektir. Bundan dolayı seneler hatta asırlar süresince, birbirine oldukca benzeyen vakalar yaşanmış olsa da, her olayın tarihi değişmiş olur. Vakit değişimi akıp gittiği için de günümüzü anlayıp vakaları sentezleyebilmek ve aradaki farklılıklara bakılırsa tanımlayabilmek için tarihin notlarından faydalanılır.
Sosyoloji ve Psikoloji
Bireylerin davranışlarının nedenleri ve sorunlarının ilmi çözümleri için psikoloji bilimi amiral gemisidir. Sosyolojinin göreviyse genellemeler yaparak değil bireylerin ayrı ayrı yaşantılarını, genetik faktörlerini, IQ’ larını, EQ’larını, ekonomik kaynaklarını ve kültürel konumlamalarına kadar pek oldukca subjektif ve bireysel meseleyi es geçmeden, bütün alışkanlık sebeplerini gerçek bir halde bir bir açıklayabilmelidir. Doğrusu psikoloji biliminden yardımcı almadan ve hatta psikiyatrik verileri dikkate almadan insan davranışlarındaki mevzuları izahat lüksleri hiç yoktur.
Sosyoloji ve Iktisat
Toplu biçimde yaşayan bireylerin maddi yöndeki gereksinimlerini karşılamasından organik bir mevzu yoktur. İşte toplumların bu gereksinimlerini sağlamak için iktisat bilim dalı bel kemiğidir. Bundan dolayı toplu biçimde yaşamak zorunda olan bireyler, ekonomik olaylardan bağımsız düşünülemez. Bir fabrikanın işleyebilmesi için insana iyi mi ihtiyacı var ise, insanoğlunun da maden işleyebilmek ve emeğinin karşılığını alarak yaşamını geçinmek ettirebilmek için ekonomik girdiye ihtiyacı vardır. Kısacası ekonomik vakalar direkt sosyoloji bilim dalıyla ilişkilidir.
Sosyoloji ve Bürokrasi Bilim
Devletin yapısı ve örgütlenişi hatta işlenişi güç ve otoriteye dayalıdır. Bürokrasi Bilim de tam bu aşamada toplumla otorite arasındaki güç dengelemesini tarif etmek için vardır. Siyasi sistem camianın maruz kalmış olduğu kültürel yapılara ve toplumsal örgütlenmelere bağımlıdır. Doğrusu bütün bu unsurlar yokmuş şeklinde davranılamaz. Naturel olarak camianın siyasal yapısını öteki kurumlardan bağımsız düşünebilmek imkansızdır. Bundan dolayı birbirine sıkı…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/sosyolojinin-alani-ve-yontemleri/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg