Kapat

Solunumda Gaz Difüzyonu (Takası) Nedir? » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim Solunumda Gaz Difüzyonu (Takası) Nedir? » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Gaz değişimi, oksijen ve karbondioksitin kan dolaşımı ve akciğerler içinde hareket etmiş olduğu süreçtir. Bu sürece gaz değişimi yahut gaz difüzyonu denir. Bu, teneffüs sisteminin birincil işlevidir ve dokulara devamlı bir oksijen tedariki sağlamak ve birikmesini önlemek için karbondioksiti uzaklaştırmak için gereklidir. Bu yazıda, gaz değişimi ilkelerini, etkileyen faktörleri ve alakalı klinik koşullar ile alakalı bilgiler bulunmaktadır.
Gaz Difüzyonunun Fiziği
Kapalı bir alanda (bu durumda akciğerler) gazların hareketi rastgeledir, sadece genel difüzyon, yüksek konsantrasyonlu alanlardan düşük konsantrasyonlu alanlara doğru hareketle sonuçlanır. Kuru bir gazın difüzyon esas etkilenir. Etkileyen faktörler şöyleki sıralanabilir:
• Konsantrasyon gradyanı: Gradyan ne kadar büyükse, nispet o denli hızlıdır.
• Difüzyon için yüzey alanı: Yüzey alanı ne kadar büyükse, nispet o denli hızlıdır.
• Difüzyon yolunun uzunluğu: Yolun uzunluğu ne kadar büyükse, hız o denli yavaş olur.
Gaz moleküllerinin kabın kenarlarıyla çarpışması basınçla sonuçlanır. Bu, aşağıdaki denklemde verilen ülkü gaz yasası ile tanımlanmaktadır. (n, mol sayısını, R gaz sabiti (8.314), T mutlak sıcaklığı ve V kabın hacmini temsil eder)Gazların Gazlardan Difüzyonu
Gazlar öteki gazlardan (alveollerde olduğu benzer biçimde) yayılırken, difüzyon oranları Graham Yasası ile bilinebilir. Graham yasasındaki kaide şudur: Difüzyon hızı, aynı tazyik ve sıcaklıkta molar hacminin kare kökü ile ters orantılıdır. Öteki bir deyişle, bir gazın hacmi ne kadar küçükse, o denli süratli yayılacaktır.
Gazların Sıvılardan Difüzyonu
Gazlar sıvılar süresince, sözgelişi alveolar membran süresince ve kılcal kana yayılırken, gazların çözünürlüğü önemlidir. Daha çözünür bir gaz olduğu süratli o dağılacaktır. Bir gazın çözünürlüğü Henry yasasıyla tanımlanır ve şöyleki anlatım eder: Bir sıvıda çözünmüş gaz miktarı, sıvının üstündeki kısmi basıncı ile orantılıdır. Bütün gazlar için ısı ve tazyik koşullarının durağan(durgun) kaldığını varsayarsak (kabaca alveollerde olduğu benzer biçimde), öyleyse çözünürlüklerini belirleyen değişik gazlar arasındaki organik farklardır. Karbondioksit doğası gereği oksijenden daha çok çözünür ve bundan dolayı oksijenden fazlaca daha süratli sıvıya yayılır.
Fick Yasası
Fick yasası bizlere bir gazın akışkan içerisinden difüzyon oranını etkileyen bir takım unsur verir. Bu faktörler şu şekildedir:
• Difüzyon bariyerindeki kısmi tazyik farkı.
• Gazın çözünürlüğü.
• Sıvının enine kesit alanı.
• Uzaklık moleküllerinin yayılması icap eder.
• Gazın moleküler ağırlığı
Sıvının sıcaklığı – akciğerler içerisinde mühim değildir ve 37 o C olduğu varsayılabilir.
Akciğerlerde oksijen, karbondioksitten daha küçükken, çözünürlükteki ayrım, karbondioksitin oksijenden kabaca 20 kat daha süratli yayılmış olduğu anlamına gelmektedir. Bir bir moleküllerin difüzyon hızı arasındaki bu ayrım, kısmi oksijen basınçlarındaki büyük farkla telafi edilir ve karbondioksitinkinden daha büyük bir difüzyon gradyanı yaratır. Hem de, bu, akciğerlerin oksijenle yeterince havalandırma kabiliyetini bozan rahatsızlık durumlarında, oksijen değişiminin çoğu zaman karbondioksitten ilkin tehlikeye atılmış olduğu anlama gelir.
Oksijen Difüzyonu
Düşük dış ortam ile karşılaştırıldığında alveollerde kısmi basınçla oksijen olmaktadır. Bunun sebebi, oksijenin alveolar membran süresince devamlı yayılması ve alveollere giren karbondioksitin vücudu terk etmek için seyreltici etkisidir. Buna karşın, alveollerde kısmi tazyik kılcal damarlardan daha yüksektir ve bu da kana net bir difüzyonla sonuçlanır. Alveolar ve kılcal membranlar süresince yayıldıktan sonrasında, hemoglobin ile birleşir. Bu, oksijeni kan dolaşımı kanalıyla…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/solunumda-gaz-difuzyonu-takasi-nedir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg