Kapat

Psikolojide Zeka ve Kişilik » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim Psikolojide Zeka ve Kişilik » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

İnsanların genetik ve doğum önceden başlayarak vakit gelen ve hayatları süresince haiz olacakları özellikler; doğumdan itibaren içerisine dahil olunan toplumsal ve organik ortamdan etkilenir. Dolayısıyla dahil olunan ortamda yaşanmış olan vaka ve durumlara verilen tepkiler dahil olmak suretiyle bireysel farklılıklara cevap mekanizması doğar.
Zeka: Tecrit, öğrenme, tatbik, kaliteli düşünme, faal idrak etme, tespitleme ve karar verme periyodu dahil olmak suretiyle muhtelif ve karmaşa kabiliyetleri de içerisine alan bir sürecin insan zihnindeki düzeyidir.
Zekanın oluşumuna tesir eden en mühim faktör genetik faktörüdür. Genetiğin zeka üstündeki tesiri yüzde 75’tir. Bir öteki zeka unsuruysa çevresel faktörlerdir. Toplumsal çevrenin zeka üstündeki etkisiyse yüzde 21’dir. Ek olarak rastlantısal faktörlerin oranı da yüzde 4 oranındadır.Zeka Çeşitleri
Soyut düşünebilme yetisinin ön planda yer almış olduğu zeka türü olan soyut zeka en mühim tabanı oluşturur.
Makine, çalgı ve değişik aygıtları kullanabilme yetisini ödenek gelen zeka somut zeka türüdür. Sosyal düzeydeki insan ilişkilerindeki bireysel etkileşimin standardını ve başarısını ölçen zeka türüyse toplumsal zeka türüdür.
Zekanın Ölçülebirliği
İyi bir zeka testinde olması ihtiyaç duyulan uygulamalardan biri güvenilirliktir. Aynı testle yinelenen ölçümlerde aynı yahut benzeyen sonuçlara tekabül eder. Geçerlilikteyse, ölçmek istediği mevzu herneyse kontrol onu ölçer. Geçerli kontrol ismi verilir. Bir öteki uygulamaya satndart uygulamadır. Bilhassa meslek yeterliliği olan bireylerce belli bir intizam,doğrultu, vakit sınırlaması oluşmadan aynı halde uygulanan bireysel testlerdir. Zeka testleri uygulanacağı toplum ya da bireylere müsait hususiyet göstermelidir. Dolayısıyla kültürel yapıya uygunluk önemlidir. Bu işlemin literatürdeki adıysa ”standardizasyondur”.
Zeka Testleri
Bu testlerin yapılmasına yol açan en mühim unsur, evlatların öğrenme yetisindeki farklılıkların bulunduğunun anlaşılması ve başarının direkt etkilenmesi olmuştur. Zeka testleri bireylerin öteki bireylere bakılırsa zeka seviyelerindeki farklılıkları standart ve objektif halde benzetme sürecine dayanır. Hata oranı olduğundan gerçek sonuca yetişebilmek adına pek fazlaca denemeyi gerektirebilir.
Zeka Testlerin Türleri
Bireysel Testler: Bir tek tek bir bireye uygulanır. Sözlü ya da yazılı şekilde gerçekleştirilir. Sözlü cevaplanan soruların bulunmuş olduğu testler ” sözlü zeka testleridir”; yazılı cevaplanan testlerse ”kağıt kalem testleri” diye adlandırılır.
Deneğin zeka seviyesini birtakım çalgı ve nesneler desteği ile ölçmeyi amaçlayan testlereyse ”performans testleri” denir. Performans testleri bir dili öğrenemeyecek kadar ufak yaşta olan küçüklere ve zeka özürlülere uygulanmaktadır.
Öbek Testleri: Aynı anda birden fazlaca kişinin zeka seviyesini benzetme amacıyla hususi hazırlanan testlere denir. Öbek testleri bireysel testlere bakılırsa daha sathi sonuçlar verebilir.Zeka Kısmı
Bir ferdin aynı yaş grubunda olan öteki kişilerle zeka seviyesinin karşılaştırılmasını sağlar. Zeka bölümünde takvim yaşı ile zeka yaşlarının bilinmesi gereklidir. Alınan puanlar her neyse ”zeka yaşlarının karşılığı” da o olur. Zeka yaşlarının takvim yaşına payı; ferdin zeka bölümünü söyler.
Z.B = Z.Y / T.Y x100
Zeka bölümünde dağılım: Zeka kısmı sözel betimlemeye tekabül eder. Zeka kısmı kararına ödenek gelen sözel betimleme kapasitesi aşağıdaki benzer biçimde derecelendirilir:
130’dan yukarı = Oldukça üstün zeka
120-129 = Üstün zeka
110-119 = İleri zeka
90-109 = Düzgüsel zeka
80-89 = Tutuk zeka
70-79 = Düşük zeka
70’den aşağı = Zeka geriliği
Zeka Gerilikleri
İdiot: Devamlı bakıma gereksinim duyan geri zekalılara denir. Zeka bölümleri 20’yi geçmez. İki yaşına haiz çocuğun zekasıyla eşit seviyeye…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/psikolojide-zeka-ve-kisilik/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg