Kapat

Psikolojide Yaklaşımlar » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim Psikolojide Yaklaşımlar » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Yapısalcı Yaklaşım (Strüktüralizm): Psikolojinin mevzusunun şuur olması icap ettiğini korumak için çaba sarfeden yaklaşımdır. Bilimin en mütevazı öğelerini( duyum,idrak,hafıza vb) incelemeli ve bilinci tanımlamalıdır. Bunu gerçekleştirmek için insanoğlunun kendi kendisini anlatmasına ödenek gelen içebakış yöntemini kullanır (W.Wundt).
Davranışçı Yaklaşım (Bihevyorizm): Bu yaklaşıma nazaran psikoloji organizmanın direkt gözlemlenebilir davranışlarını incelemelidir.
İçebakış yöntemini ve bilinci korumak için çaba sarfeden Yapısalcı yaklaşıma şiddetle karşı menfaat. Nedeni; bu yaklaşıma nazaran içgözlem özneldir ve şuur somut değidir. Oysa Psikoloji bir bilim dalı olduğuna nazaran somut terimi incelemeli ve nesnel şekilleri uygulamalıdır. Şu demek oluyor ki bu yaklaşımda, Psikoloji’nin gözlem ve rasat yolunu seçmesi icap eder.
Bihevyorizm bütün davranışların öğrenilmiş bulunduğunu söyleyerek içgüdüleri de rededer (J.B Watson).İşlevselci Yaklaşım (Fonksiyonolizm): Fonksiyonolizme nazaran Psikoloji’nin mevzusu insanoğlunun çevresiyle uyumunu basitleştiren zihinsel süreçleri (idrak etme, öğrenme, anımsama..) olmalıdır. İnsan bilincini değil; insan bilincinin işlevlerine odaklanılmalı ve sonuçlar ergonomik yaşama kanalize edilmedir. Fonksiyonistler gözlem-deney, içe bakış benzer biçimde bütün şekilleri uygulmaktan yanadırlar. (J.Dewey)
Psikanalitik Yaklaşım (Bilinçaltı Psikolojisi): İnsan davranışlarındaki nedenlerin bilinçaltında saklandığını korumak için çaba sarfeden yaklaşımdır. Şu demek oluyor ki Psikaanalitik’te bilinçaltı yaşantıları ana çıkış noktasıdır. Biliçaltına süpürülen olumsuz duygu ve yaşanmışlıklar kişinin davranışlarını birinci dereceden etkisinde bırakır. İşte bu nedenle davranışlarının kökenine inmek için şuur dibine itilen istenmeyen duyguların yine şuur düzeyine çıkarılması icap eder. Bu psikoterapi yöntemidir (Çağrışım hipnoz ve telkin) (S.Freud).
Bütünlükçü Yaklaşım (Gestalt Psikolojisi): Bütünün parçalardan bağımsız özellikler taşıdığını ölçek alan yaklaşım; davranışların fonksiyon yahut bütünden parçalara giderek değil; bütünlüğü içerisinde incelenip tanımlanması icap ettiğini prensip edinir. Bu nedenle Gestalt Psikolojisi bütün yaklaşımların toplamı benzer biçimde düşünülebilir. Idrak ve öğrenme mevzuları üstünde yoğunlaşmıştır. Yöntemi rasat ve deneydir (Köhler, Koffka).
Hümanistik (İnsancıl) Yaklaşım: Doğumdan ölüme kadar geçen süreçte temel ihtiyaçlara giren (yiyecek yeme, uyuma, emniyet, sevgi, hürmet ve kendini gerçekleştirme benzer biçimde unsurlar bulunur. İnsanların davranışlarının sebebini anlayabilmek için de yaşantısının neler içerdiğini bilmek icap eder.
Hür yaşamak, hür seçimler yapmak, kendine özgü olan duygularına sahiplenmek, benzer biçimde gaye ve hedeflerin tüm bunlar Hümanistik yaklaşımın birer parçasıdır. Hümanist yaklaşım davranışçı yaklaşımı reddeder. Nedeni; insanoğlunun yalnızca dış uyarıcılardan gelen reaksiyon ve etkilere yanıt veren eylemsiz ve sabit bir mevcudiyet olmadığını ve düşünüp; gözlemleyebilen kendi tercih ve amaçlarına haiz çıkabilen serbest bir mevcudiyet bulunduğunu koyu puntolarla söyleyerek yöntemini içgözlem olarak belirler (C. Rogers).
Biyolojik Yaklaşım: İnsanın ruhsal bütünlüğüne ve biyolojik bir yapıya sahipliğine dikkat çeker. Biyolojik yaklaşımda bütün insan davranışlarının merkezi beyindir ve kompleks zihinsel aktivitelerin oluştuğu süreçler işte tam beyinde kaynaklanır. Sinirsel süreçleri etkileyen bu mekanizma davranışları nörobiyolojik ve biyolojik nedenlerle sonuçlandırmalıdır. Gözlem yönetimini uygular (A.Meyer).Bibliyografya:
İzmir Hususi Saygın Dershanesi Yayınları – Felsefe Grubu Ders Kitabı
Yazar: Gülşah Dedeoğlu

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/psikolojide-yaklasimlar/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg