Kapat

Nörodejeneratif Hastalıklarda Nöronal Hücre Ölüm Mekanizmaları Kanıtları » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim Nörodejeneratif Hastalıklarda Nöronal Hücre Ölüm Mekanizmaları Kanıtları » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Nörodejeneratif hastalıklarda gözlenen hücre ölümü modlarını tanımlayan ölüm sonrası hasta dokusunda artan kanıtlar vardır. Bu tür kanıtların, bir çok nörodejeneratif hastalığın uzun soluklu doğasından ötürü birikmesi zor olmuştur, böylece bütün hücre popülasyonunun bir tek ufak bir bölümü herhangi bir zamanda ölme sürecindedir. Hücre ölümü uzun seneler süresince meydana geldiğinden, bu tür numunelerden elde edilmiş anlık çekim temsili bir tek son zamanlarda ölen hücreleri ortaya çıkarabilmektedir. Çoğu zaman bu dokular, hastalığın son aşamasını temsil etmektedir, nöronal hücre ölümünü önlemeye çalışmak için bu tür hastaları ülkü olarak tedavi etmek istenilen zamandan itibaren uzaklaştırılmaktadır.
Çoğu zaman ölmekte olan ve ölü hücreler komplike sinyaller göstermektedir ve sınıflandırmayı değişik hücre ölümü modellerine karşı koymaktadır. Hasta örnekleriyle alakalı bir başka güçlük, değişik hücre ölümü modları için kullanılan belirteçlerin örtüşen, spesifik olmayan ve bundan dolayı yanlış yorumlanmaya meyilli olabilmesidir. Sözgelişi, terminal transferaz dUTP nick-end etiketleme (TUNEL boyama), insan beyni dokusunda apoptoz belirteci olarak kullanılmıştır. Sadece, TUNEL nekrotik hücreleri de etiketleyebilmektedir. Bu yüzden, değişik hücre ölümü modlarını kovuşturmak için doğru kriterlerin kullanılması zorunludur. Çoğu zaman hücre ölümü tipinin birden fazla karakteristik özelliği dikkate alınmalıdır. Otofajinin tanımlanması için kriterler kısa sürede yayınlanmış bulunmasına ve değişik nörodejeneratif hastalıklarda otofajinin belirteçleri tanımlanmış olması durumunda, bunların ACD oluşumunun göstergesi olduğu için güvenli olmak hemen hemen olası değildir.
Nörodejeneratif hastalıklarda hücre ölüm mekanizmalarına ilişik oldukça sayıda delil, in vitro hücre kültür sistemleri ya da in vivo modellerden gelmektedir. Bu modeller, akut toksine maruz kalma ya da hastalıkta bulunan genetik mutasyonlar kullanmaktadır, nörodejeneratif hastalıklarda apoptoz ve öteki hücre ölümü formlarının nöronal hücre ölümünde mühim roller oynadığı görüşüne katkıda bulunmaktadır. Hem de modeller, bir tek bir toksinin ya da bir genin hücre ölümü üstündeki tesirini araştırma eğiliminde olduklarından sınırlıdır ve çoğu zaman hastalarda gözlenen uzun soluklu dejenerasyonla alakalı olmayabilecek hakaretlere akut maruz kalmayı içermektedirler. Hem de, nörodejeneratif hastalıklarda nöronal hücre ölümünün biyokimyasal mekanizmaları hakkında detayları büyük seviyede arttırmaktadırlar.
Alzheimer Hastalığı
AD en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Klinik olarak ilerleyici bellek kaybı ve bilişsel disfonksiyon ile karakterize edilmektedir ve ciddi demansa niçin olmaktadır. AD patolojisi, hipokamp-pal bölgelerinden orta ve büyük piramidal nöronların kaybını, amiloid filamanları ve hiperfosforile taudan oluşan hücre içi nörofibriler düğümleri içeren hücre dışı plakların varlığını içermektedir. Ailesel AD, amiloid öncü proteini ya da presenilin-1 ya da -2’deki mutasyonlardan meydana gelmektedir. Presenilinler, 7-sekretaz aktivitesinde, amiloid öncü proteininin proteolitik işlenmesinden görevli olan β-amiloid peptidi üreten mühim bir rol oynamaktadır. AD mutasyonları, oligomerizasyona meyilli, fibriller ve plaklar meydana getiren, birazcık daha büyük bir peptit olan p-amiloid-42’nin artan üretiminin eşlik etmiş olduğu değiştirilmiş işlemeye yol açmaktadır ve AD’de nöronal hücre ölümüne neyin yol açmış olduğu belirsizdir.
Hem de, AD olgularında apoptotik morfoloji bildirmeyen başkaları bunu tartışmıştır ve İn vitro modeller, p-amiloidin apoptozu indükleyebileceğini göstermektedir. Presenilin mutasyonları nöronları apoptoz indüksiyonuna ve eksitotoksisiteye hassas hale…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/norodejeneratif-hastaliklarda-noronal-hucre-olum-mekanizmalari-kanitlari/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg