Kapat

miRNA Replasman veya Restorasyon Tedavisi

Anasayfa
Bilim miRNA Replasman veya Restorasyon Tedavisi
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Son 5 yılda ölüm kalım oranını artırabilecek ve mortalite oranını azaltabilecek birkaç yeni strateji eklenmiştir; miRNA tedavisi bu stratejilerden biridir. Kanser için miRNA azaltma yada inhibisyon terapisi ve kanser için miRNA replasman yada restorasyon terapisi olmak suretiyle iki miRNA bazlı tedavi yaklaşımı bulunmaktadır.
miRNA Replasman yada Restorasyon Tedavisi
miRNA replasman yada restorasyon terapisi, kanserlerde silinen yada aşağı regüle edilen miRNA’ların yine kullanılmasını kullanmaktadır. Bu mevzuda birtakım emek harcamalar yapılmıştır. Bonci ve ark, Prostat kanseri hücre dizilerinde miRNA’yı tanıtmışlardır. Prostat kanseri hücre hatlarında miR-15a ve miR-16-1 kümeleri kullanmışlardır; burada oldukça sayıda onkojenik aktiviteyi hedefleyerek apoptozu indüklemişlerdir, proliferasyonu bloke etmişlerdir ve prostat kanserini denetim etmişlerdir. Trang ve ark., MiR-34a ve let-7 kullanılarak tümör baskılayıcı miRNA’ların sistemik olarak verilmesini gerçekleştirmişlerdir. Bu yaklaşım, KRAS (K-ras; bir proto-onkogen) ile aktifleştirilmiş minik hücreli dışı akciğer kanseri sıçan modelinde tümör yükünü azaltmıştır.
Tümör dokusunda biriken miR-34a, bunu direkt hedeflerinin aşağı regülasyonu izlemiştir. Bu sonucunda tümör alanında % 60’lık bir azalmaya niçin olmuştur. Burada, araştırmacılar, lipit bazlı dağıtım aracını kullanmışlardır, böylece miRNA (miR-34a yada let-7 mimik), bir lipit süspansiyonu ile bir karmaşa oluşturmuştur. Başka bir çalışmada, Tazawa ve arkadaşları MiR-34a ve miR-16’nın sistemik verilmesini gerçekleştirmiş, prostat ve kolon kanseri gelişimini başarı göstermiş bir halde bastırmıştır. Araştırmacılar bir KRAS mutant sıçan modelinde let-7a’nın adenovirüs ekspresyonunu kullanmışlardır. Bu çalışmalarda, araştırmacılar bir ksenograft sıçan modelinde yada faregiller akciğer tümörü modelinde akciğer kanserinin büyümesini müessir bir halde denetim etmişlerdir. İlk ticari miRNA restorasyon tedavisi MRX34’tür. Bu MRX34, intravenöz olarak enjekte edilebilen lipozom bazlı bir miR-34 mimikidir. Halen ileri hepatoselüler karsinom hastaları için Faz I klinik çalışmalarında araştırılmaktadır.miRNA Azaltma yada İnhibisyon Tedavisi
miRNA azaltma yada inhibisyon tedavisi, kanserlerde, bilhassa tümörlerde aşırı eksprese edilen yada yukarı regüle edilen miRNA’ları etkisiz hale getirebilmektedir. Birkaç miRNA inhibe edici gizmen zaman içinde incelenmiştir. Bazıları kilitli nükleik asit yada LNA, antisens anti-miR oligonükleotitler, miRNA’ların minik molekül inhibitörleri ve miRNA süngerleridir. LNA bir nükleik asit analogudur ve LNA, bir yada daha çok nükleotit monomerden oluşabilmektedir. Anti-miRNA oligonükleotitler (AMO’lar) (2′-O-metil AMOlar ve 2′-O-metoksietil) LNA anti-miR’lerdir.
Bu LNA niteliğinde, 2-O ve 4-C atomlarını bağlayan ek bir metilen köprüsü vardır ve bu riboz halkasını kilitlemektedir. Bu muayyen bölgede bir C3′-endo yada C2′-endo konformasyonu görülebilmektedir. LNA niteliğinde Watson-Crick’in hedef mRNA’lara bağlanması yüksek bir afinite olabilmektedir. Elmén ve arkadaşları, insan olmayan primatlarda LNA aracılı miRNA susturma gerçekleştirmişlerdir. Primat modellerinde LNA-anti-miR intravenöz enjeksiyonlar sağlamışlardır, kısaca sitoplazmada LNA-anti-miR alımına yol açan Afrika yeşil maymunları. LNA-anti-miR ve miR-122’yi bağlayan bir heterodupleks konfigürasyonu oluşturmuşlardır. Sharifi ve Salehi miR-92a-3p’yi LNA-anti-miR92a-3p ile bloke etmiştir. Bu LNA inhibisyonu apoptozu teşvik etmiş ve insan akut lösemisinde hücre yayılmasını durdurmuştur. Ticari LNA-anti-miR, Santaris Pharma tarafınca yürütülen bir klinik araştırmaya girmiştir. Bir LNA-anti-miR-122 olan Miravirsen, Faz I ve IIa klinik çalışmalarında tahmin edilen verime haizdir….

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/mirna-replasman-veya-restorasyon-tedavisi/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg