Kapat

Klasik Mantık ve İkeleri » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim Klasik Mantık ve İkeleri » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Klasik Mantık, doğru ve net düşünebilmenin bilimidir. Karmaşa ve fazlaca yönlü bir olgu olan düşünmeyse; yalnızca akıl yürütmeyle alakalıdır. Akıl yürütebilmenin biçimsel yönünü inceler. Bundan dolayı bilginin kabul etmiş olduğu ve mantığın kabul etmiş olduğu doğru arasındaki farkı altı kalınca çizgiyle belirtmek icap eder.
{Bilgi} Kısaca-Mantık Kısaca
{Bilgi} Kısaca: Hüküm özelliği taşıyan bir cümlenin içeriğiyle alakalı doğruluk payıdır. Şayet içerik reel yaşamda reel karşılığına eşitleniyorsa doğru; eşitlenmiyorsa yanlıştır.Mantık Kısaca: Hüküm içeren bir ifadenin biçimsel ve önerimsel olarak alakalı doğruluktur. Netice olarak pratikte gerçek ve ilmi bir sonuca tekabül eder. Bundan dolayı keskin bir sonla sonuçlanır.
A. Akıl Yürütüme:
İki düşünüşten birinin ötekinin kanıtı olarak öne çıkaran ve bundan da bir netice çıkarma işidir. Delil niteliğinde olan önermeye öncül, kanıtlanansa sonuçtur.
Akıl Yürütme Çeşitleri
1)Dedüksiyon (Tümdengelim): Bütünden bölüme yönelen akıl yürütme yöntemidir. Öncül faktörlerin doğru kabul edilerek sonucun mecburi çıkma halidir.
2)Endüksiyon(Tümevarım): Parçadan bütüne doğru yapılır. Bütünü oluşturan parçalardan yola çıkarak tüm hakkındaki bilgiye varmaktır.
3)Analoji( Kıyas akıl yürütme): İki yahut daha fazlaca sayıda önerme içinde benzerlikten yola çıkarak birinde malum bir özelliği diğerine yüklemektir.
Mantık İlkeleri
1)Ayniyet İlkesi: Bir şey ne içeriyorsa odur benzer biçimde anlatılır. Ne eksiği ne fazlasıdır. Ayniyet önermesi ”A, A’dır” ifadesiyle açıklanır.
2)Çelişmezlik İlkesi: Bu ilkeyse; bir şey hem kendisi aynı zamanda kendisinin içeriğinden başka bir konum olması imkansız şeklindedir. ” A, A olmayan değildir. ” biçiminde formüle edilir.
3)Üçüncü Halin Olmazlığı İlkesi: Bir şey ya kendisidir; yahut kendisi olmayandır. Fakat hiç üçüncü bir hal olması imkansız benzer biçimde tanımlanır. ” Herhangi bir şey A yahut A olmayandır, üçüncü bir hal olması imkansız önermesidir.”
4)Yeter-Sebep İlkesi:” Yeteri kadar bir niçin olmadıkça hiç bir olgunun var olduğu ve de ileri sürülen hiç bir önermenin doğru karşılıkta olduğu kabul edilemez.” Kısaca bir önermedeki doğruluk içeriğini destekleyen en kafi nedeni başka bir önermedir.
B) Kavramların Muhtelif Göstergeleri
1) Nelik, Gerçeklik, Hüviyet : Nelik bir kavrayışın yalnız genel olarak zihindeki tasarımlı halidir. Gerçeklikse bütün bu sahnenin ve zihnin dışındaki varlıktır. Gerçekliği olan bir kavramın yalnızca tek bireyinin anlatım edilmesiyse kimliktir. Her kavramın ne olduğuyla alakalı olguya tahsisat; her kavramın gerçekliği yoktur.
2) İçlem-Kaplam: Kaplam; kavramların içeriğindeki sayısal değerin toplamıdır. İçlem; kavram içeriğindeki nesnelerin ortak özellikleri ve nitelikleridir. İçlem ve kaplam ters orantılıdır.C. Kavramlar Arası İlişkiler
Bir önermede yer edinen iki kavram içinde dört türlü bağ vardır.
Eşitlik: İki kavramdan tümü öteki tüm kişilerini karşılıyorsa aralarında eşitsizlik hakimdir. Örneğin; bütün insanoğlu akıl yürütür denebileceği benzer biçimde.. Bütün akıl yürütenler insandır da denilebilir.
Ayrıklık: İki kavramdan birisi ötekinin hiç bir üyesini içeriğine almazsa bu iki örneklem içinde ayrılık ilişkisi bulunur.
Örneğin: Hiç bir kuş dört ayaklı değildir.
Hiç bir dört ayaklı kuş değildir.
Tam Girişimlik: İki kavramdan teki ötekinin bütün bireylerini kapsıyorsa aralarında tam girişimlik bulunur.
Örneğin: Bütün kediler canlıdır.
Birtakım canlılar kedidir.
Kısaca canlı kapsar kediyi.
Noksan Girişimlik: İki kavramdan tümü kimi fertleri içerisine alırsa; aralarında eksilmiş girişimlik kaynaklanır.
Örneğin: Kimi siyasetçiler yalancıdır.
Kimi yalancılar siyasetçidir.
Bibliyografya:
İzmir Hususi Saygın Dershanesi Yayınları – Felsefe…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/klasik-mantik-ve-ikeleri/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg