Kapat

Kardiyovasküler Sistemde Kılcal Sıvı Değişimi Nasıl Gerçekleşir? » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim Kardiyovasküler Sistemde Kılcal Sıvı Değişimi Nasıl Gerçekleşir? » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Kardiyovasküler sistemin birincil amacı, vücut hücrelerine gazları, gıdaları, atıkları ve öteki maddeleri dolaştırmaktır. Gazlar, lipidler ve yağda çözünen moleküller benzer biçimde ufak moleküller, kılcal duvarın endotel hücrelerinin zarları süresince direkt yayılabilir. Glikoz, amino asitler ve iyonlar (sodyum, potasyum, kalsiyum ve klorür dahil), kolaylaştırılmış difüzyonla membrandaki muayyen kanallardan geçmek için taşıyıcıları kullanır.
Glikoz, iyonlar ve daha büyük moleküller de hücreler arası yarıklardan kanı terk edebilir. Daha büyük moleküller, delikli kılcal damarların gözeneklerinden geçebilir ve büyük plazma proteinleri bile sinüzoidlerdeki büyük boşluklardan geçebilir. Kan plazmasındaki birtakım büyük proteinler, endositoz ve ekzositoz yöntemiyle veziküller içerisinde paketlenmiş endotel hücrelerinin içerisine ve dışına hareket edebilir. Su ozmoz ile hareket etmektedir.
Yüklü Akış
Sıvıların kılcal yatakların içerisine ve dışına kütle hareketi, yalnız difüzyondan fazlaca daha bereketli bir nakliyat mekanizması gerektirir. Çoğu zaman toplu akış olarak adlandırılan bu hareket, iki basınçla çalışan mekanizmayı ihtiva eder: Sıvı hacimleri, bir kılcal yataktaki daha yüksek basınçlı bir alandan, filtrasyon yöntemiyle dokulardaki daha düşük basınçlı bir alana hareket eder. Bunun bilakis, sıvının dokulardaki daha yüksek basınçlı bir bölgeden kılcal damarlardaki daha düşük basınçlı bir alana hareketi yine emilimdir. Bu hareketlerin her birini harekete dercetmek için iki tür tazyik etkileşir, bunlar hidrostatik tazyik ve ozmotik basınçtır.Hidrostatik Tazyik
Kılcal damarlar ve dokular içinde sıvı taşınmasını elde eden birincil qüç, bir boşlukta bulunan herhangi bir sıvının basıncı olarak tanımlanabilen hidrostatik basınçtır. Kan hidrostatik basıncı, kan damarları yahut kalp odaları içerisinde tutulan kanın uyguladığı kuvvettir. Daha da spesifik olarak, kanın bir kılcal damar duvarına uyguladığı basınca kılcal hidrostatik tazyik (CHP) denir ve kılcal tansiyon ile aynıdır. CHP, sıvıyı kılcal damarlardan dokulara iten kuvvettir.
Sıvı bir kılcal damardan çıkıp dokulara girdikçe, interstisyel sıvıdaki hidrostatik tazyik buna müsait olarak yükselir. Bu zıt hidrostatik basınca, interstisyel sıvı hidrostatik tazyik (IFHP) denir Genel hatlarıyla, arteriyel yollardan meydana gelen CHP, IFHP’den mühim seviyede daha yüksektir, bundan dolayı lenfatik damarlar devamlı olarak dokulardan fazla sıvıyı emer. Bundan dolayı, sıvı çoğu zaman kılcal damar dışına ve interstisyel sıvıya doğru hareket eder. Bu işleme filtrasyon denir.
Osmotik Tazyik
Tekrar emilmeyi elde eden net tazyik(sıvının interstisyel sıvıdan kılcal damarlara geri hareketi) ozmotik tazyik ara ara onkotik tazyik olarak adlandırılır denir. Hidrostatik tazyik sıvıyı kılcal damar dışına zorlarken, ozmotik tazyik sıvıyı yeniden içeri çeker. Ozmotik tazyik, ozmotik konsantrasyon gradyanları, şu demek oluyor ki kandaki ve doku sıvısındaki çözünen-suya konsantrasyonlar arasındaki ayrım ile belirlenir. Çözünen madde konsantrasyonunda daha yüksek (ve su konsantrasyonunda daha düşük) bir bölge, su konsantrasyonunun daha yüksek olduğu (ve çözünen konsantrasyonunun daha düşük olduğu) bir bölgeden yarı geçirgen bir zar süresince su çeker.
Kandaki ve doku sıvısındaki ozmotik basıncı tartışırken, oluşan kan elementlerinin ozmotik konsantrasyon gradyanlarına katkıda bulunmadığını kabul etmek önemlidir. Aksine, anahtar görevi oynayan plazma proteinleridir. Solütler ek olarak konsantrasyon gradyanlarına nazaran kılcal duvar süresince hareket ederler, sadece genel hatlarıyla konsantrasyonlar benzer olmalı ve ozmoz üstünde mühim bir etkiye haiz olmamalıdır. Büyük boyutları ve kimyasal yapıları sebebiyle, plazma proteinleri hakikaten çözünen maddeler…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/kardivaskuler-sistemde-kilcal-sivi-degisimi-nasil-gerceklesir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg