Kapat

Hayvanlarda Anthrax (Şarbon) Hastalığı

Anasayfa
Bilim Hayvanlarda Anthrax (Şarbon) Hastalığı
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Anthrax hastalığının etkili bakterisi Bacillus anthracis’tir. Akut infeksiyöz nitelikte septemik bir rahatsızlık olan anthrax zoonoz biçimde seyreder. Emareleri ise kanın renginin koyu kahverengi olması, vücut ısısının normalin fazlaca üstüne çıkması, dalağın anormal bir halde şişmesi, kanın pıhtılaşmaması, deri altı dokuların infiltasyonu şeklindeki zoonoz karakterize bir hastalıktır. Bulaşıcı bir rahatsızlık olan anhrax hastalığı tüm memeli hayvanlarda görülebilir. Keçi, koyun ve sığır benzer biçimde çiftlik hayvanlarının oluşturduğu büyük sürülerde çoğunlukla rastlanan bir hastalıktır. Çoğu zaman ölümle sonuçlanır. Her mevsim ortaya çıkan anthrax Türkiye’de her bölgede ortaya çıkabilir. Halk içinde pek fazlaca değişik adı bulunur. Bunlardan birkaçı kasap çıbanı, dalak, şarbon ve kara çıbandır.
Tarihçesi
Oldukca eski zamanlardan beri malum bir hastalıktır. Enfeksiyöz karakterdeki anthrax hastalığı ilk defa 1836 senesinde uzmanlar tarafınca bildirilmiştir. Anthrax hastalığının etkili bahterisinin kültürü ise 1876 senesinde kesinleştirilmiştir. 1877 senesinde ise kan serumu kullanarak üre yapılmıştır. Anhrax hastalığının etkili maddelerinin sporlandığı ise ilk defa 1878 senesinde bildirilmiştir.Etyolojisi
Bacillus anthchracis bu hastalığın etkili bakterisidir. Bu bakteri 6-8 mikrometre boyutlarındadır. Bununla beraber bacillus anthchracis bakterisi arobik, gram pozitif yönde, hareketsiz, kapsüllü ve sporlu bir bakteridir. Bu bahterinin spor formu fazlaca kimyasal etkilere ve fizyolojik etkilere karşı fazlaca dayanıklıdır. Bacillus anthchracis mikroorganizması ortalama 70 yıl enfekte aktivitesini ve canlılığını koruyabilen bir bakteridir.
Epizootoloji
Bu rahatsızlık azca olarak domuz at ve kornivorlarda görülürken daha fazlaca keçi, sığır, koyun, deve ve mandada görülür. Yaşlılara bakılırsa genç hayvanlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Fena bakım koşulları, uzun seyahat, açlık, iç ve dış parazitler, sıcak hava ve soğuk hava, fena besleme koşulları benzer biçimde etkenler strese sebep olur. Streste hastalığa yakalanma oranını büyük seviyede etkisinde bırakır. Ölmeden 1 ile 2 gün ilkin idrar, gübre ve gaitalarında bakteriler görülür. Bacillus anthchracis ölen hayvanların üstünde çoğalmaz ama ölen hayvanın deliklerinden gelen kan hava ile i·lişki ederse bakteri çoğalabilir ve bulaşıcı olabilir. Ölen hayvanların kadavraları yedi gün kadar açılmadığı takdirde bacillus anthchracis bakterileri tahrip olur. Sporlar suda, mezarda ve toprakta canlı kalabilecek kadar dirayetli sporlardır. Bundan dolayı ölen hayvanlar dere kenarlarından uzak, derin mezarlara ve üstüne sönmemiş kireç dökülerek gömülmelidir. Hasta hayvanın yemlendiği davet ve meralarda otlayan hayvanlar yakın zamanda hastalığa yakalanabilir. Dikenli yemleri tüketen hayvanların ağızlarında aleni yaralar doğar ve bu da hastalığın daha ivedi yayılmasına etkili oluşturur. Bataklıkta ve aşırı kullanılmış davet, meralarda anthrax daha sık görülür. Bununla beraber aşırı kuraklık ve aşırı yağışta hastalığı arttıran bir öteki etkendir.
Bulaşma
Hayvanlar bacillus anthchracis bakterisini aldıktan ortalama 4 gün sonrasında hastalanırlar. Titreme, yüksek ateş, teneffüs sıkıntısı, iştahsızlık ve sendeleme benzer biçimde emareler ortaya menfaat. Koyun ve keçiler büyükbaş hayvanlara bakılırsa daha kuvvetsiz olduğundan rahatsızlık görüldükten 6-7 gün sonrasında ölürler. Sığırlar ishal ve idrarından kan gelme benzer biçimde emareler de göstermektedir. Ölen hayvanın deliklerinden koyu renkte kan geldiği görülür.
Semptomlar
Hastalığın yayılma süresi hayvanın vücuduna giren bakteri miktarına, direncine, hayvan türüne ve bakterinin vücuda iyi mi girdiğine bağlı olarak değişmiş olur. Bu zaman 2 ile 15 gün içinde değişmiş olur. En çok görülen emareler sendeleme,…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/hayvanlarda-anthrax-sarbon-hastaligi/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg