Kapat

Gaz Kromatografisi: Kütle Spektrometresi (GC-MS) Nedir?

Anasayfa
Bilim Gaz Kromatografisi: Kütle Spektrometresi (GC-MS) Nedir?
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Gaz kromatografisi kütle spektrometrisi (GC-MS), misal bir karışımı içerisindeki değişik bileşenleri tarif etmek için gaz kromatografisinin özelliklerini kütle spektrometrisi ile birleştiren analitik bir tekniktir. GC-MS, bazıları çevresel çözümleme, deva tespiti, adli soruşturmalar, havaalanı güvenliği ve meçhul numunelerin tanımlanmasını içeren geniş bir tatbik yelpazesine haizdir. GC-MS çoğu zaman, ufak numune hacimlerinde bile bir numunenin tanımlanmasındaki özgüllüğü sebebiyle numunelerin adli analizi ve tanımlanması için “altın standart” olarak kabul edilir.
GC-MS Cihazları
Gaz Kromatografisi
Gaz kromatografisi (GC), mobil faz olarak malum bir taşıyıcı gaz, çoğu zaman helyum, azot yahut hidrojen ihtiva eder. Helyum gazı, GC araçlarının en yaygın kullanılan taşıyıcı gazı olmaya devam etse de, daha iyi ayırmalar için hidrojen gazı kullanılmaktadır. Durağan(durgun) faz, inert bir katı yardımcı üstünde, sütun adında olan bir cam yahut metal kılcal boru içerisinde mikroskopik bir sıvı yahut polimer tabakasıdır. Çözümleme edilen gaz halindeki numune, hareketli fazdaki her bir bileşeni durağan(durgun) faza maruz bırakan, kolon içerisindeki durağan(durgun) faz ile etkileşime girer.
Mobil fazdaki her bir bileşen, kolon içerisindeki durağan(durgun) fazda değişik bir tutma süresine haiz olacaktır ve değişik zamanlarda elüte edilecektir. Bu, prensip olarak HPLC’ye benzer, sadece mobil faz hariç ve HPLC teknikleri için durağan(durgun) faz sırası ile bir sıvı ve katıdır.
Kütle Spektrometrisi
Kütle spektrometrisi, bir numunenin katı, sıvı yahut gaz halinde olabilen iyonlarının kütle / yük oranını ölçer. Numune, elektron bombardımanına maruz bırakılarak iyonize edilir. Numunede ortaya çıkan moleküller yüklenir ve parçalanır yahut bütün yapılarını korur. Bu yüklü numuneler yahut fragmente edilmemiş moleküller kütle / yük oranlarına nazaran ayrılır. Bu, onları bir elektrik yahut manyetik alana maruz bırakmayı ve yüklü molekülün sapmış yolunun bir dedektöre hesaplanmasını ihtiva eder. Ortaya çıkan spektrum, kütle / yük oranının bir fonksiyonu olarak tespit edilen iyonların sinyal yoğunluğudur. Parçaların yahut parçalanmayan moleküllerin kütlelerini belirlemek ve kimyasal yapıyı aydınlatmak için kullanılır.
Tireleme Tekniği (GC-MS)
GC-MS, iki gaz kromatografisi (GC) ve kütle spektrometrisi (MS) yöntemini birleştiren tirelenmiş bir tekniktir. Yukarıda tartışıldığı şeklinde GC, numune karışımını içeren bir mobil fazı durağan(durgun) fazı içeren kolonun uzunluğu süresince zorlayarak numunedeki bileşenleri ayırmak için bir kılcal kolon kullanır. Numunedeki her bir bileşen, durağan(durgun) faz için değişik bir afiniteye haiz olacak ve bu yüzden, tutma süresi olarak malum değişik zamanlarda sütundan elüte olacaktır. Kolondan değişik zamanlarda elüte edilen molekülün her bir bileşeni, hemen sonra iyonize edilen, bir elektromanyetik alana doğal olarak tutulan ve bir detektöre saptırılan kütle spektrometresi tarafınca yakalanır.
Her yüklü parçanın ve parçalanmamış bileşenin yoğunluğu, kütle/yük oranının bir fonksiyonu olarak hesaplanır. Bu iki enstrümanı birbirine bağlayarak, bağımsız olarak kullanılan her iki enstrümana nazaran daha doğru tanımlamaya izin verir. Kütle spektrometrisinin kendi başına kullanılmasının dezavantajı, numunenin saflığına dayanması ve benzer bir iyonizasyon paternini paylaşan iki değişik moleküler fragmanın olasılığı olmasıdır. Aksine, GC’nin kendi başına kullanılmasının dezavantajı, tipik olarak aynı tutma süresine haiz olan ve dolayısıyla bununla beraber elüte edilebilen çoklu molekülleri ayırt edememesidir.
Bu yüzden, iki aletin birleştirilmesi hata olasılığını azaltır ve numunede ilgilenilen molekülü tanımlama hassasiyetini arttırır. Bu yüzden, bir kütle spektrumu GC’de karakteristik bir tutma süresine haiz bir molekülü tanımlarsa, birleştirilen iki…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/gaz-kromatografisi-kutle-spektrometresi-gc-ms-nedir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

DAHA FAZLA GÖSTER

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg