Kapat

Evlilik İptali Davasını Kimler Hangi Durumlarda Açabilirler? » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim Evlilik İptali Davasını Kimler Hangi Durumlarda Açabilirler? » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Türk Uygar Kanunu’nda birtakım durumlar mevzubahis olduğunda evlilik iptali gerçekleştirilebiliyor. Sadece kanunda belirtilmeyen durumlar haricinde evliliğin iptali istenemez. Bu halde oluşturulan davalarda ise, mahkeme davayı reddeder. Kanunda belirtilen durumlarla alakalı oluşturulan evlilik iptali davasıyla da evliliğin, evlilik sözleşmesine müsait olarak yapılmadığı, şundan dolayı evliliğin geçersiz sayılması gerektiği ileri sürülür. Bu konum nihayetinde da evliliğin iptaliyle evlilik geçersiz bir hale gelecektir.

Evliliğin İptal Olması İçin Lüzumlu Şartlar Nedir?
Evliliğin nikah memuru önünde yapılmasına rağmen, bazı geçersizlik nedenleri var ise bu durumda evliliğin iptali için bir dava açılabilir. Sadece evliliğin iptali, ne olursa olsun nispi butlan ve mutlak butlan olmak suretiyle toplamda iki nedene dayanmalıdır. Evliliğin nisbi veya mutlak butlanla iptali nedenleri ise şöyledir:Evliliğin Nispi Butlanla Geçersiz Sayılma Nedenleri
Nispi butlana dayanan ve eşiyle olan evliliği geçersiz kılan sebepler şunlardır:
• Geçici ayırt etme gücü yoksunluğu,
• Aldatma,
• Yanılma,
• Korkutma.
Evliliğin Mutlak Butlanla Geçersiz Sayılma Şartları
Evliliğin mutlak butlanla geçersiz hale gelebilmesi için şu şartları taşıması gerekmektedir:
• Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,
• Eşler içinde eşiyle olan evliliği geçersiz hale getirecek derecede bir hısımlığın bulunması,
• Eşlerden birinin evlenme sırasında devamlı bir nedenle ayırt etme gücüne haiz olmaması,
• Eşlerden birinin akıl hastalığı bulunması niteliğinde evlilik mutlak butlanla geçersiz sayılacaktır.
Evliliğin İptali Davasını Kimler Açabilir?
Evliliğin geçersizliği nedeniyle iptali, mutlak butlan sebeplerinin var olması halinde cumhuriyet savcısı, eşler ve ilgililer; nispi butlan sebeplerinin var olması halinde ise bir tek eşler ya da birtakım durumlar mevzubahis olduğunda yasal temsilciler vesilesiyle açabilir. Ek olarak tarafların bir avukat vesilesiyle da iptal davası açmaları mümkündür.Evliliğin İptali Davası Ne Süre Açılabilir?
Mutlak butlan durumları mevzubahis olduğunda, evliliğin iptali için belli bir vakit sınırlaması yoktur. Dolayısıyla evliliğin herhangi bir aşamasında, evliliğin iptali davası açılabilir. Nispi butlan durumlarında ise; bu durumun gerçekleştiğinin öğrenildiği veya vehamet üstüne bir evlilik laf konusuysa korkunun tesirinin ortadan kaybolduğu tarihten başlayıp altı ay içerisinde veya en geç evlenme akdini takiben beş yıl içerisinde açılması icap eder.
Evliliğin İptali Ne Kadar Devam eder?
Evliliğinin geçersiz bulunduğunu korumak için çaba sarfeden davacı taraf, evliliğin iptali talebiyle dava açabilir. Vakit açısından belli bir aralık verilecekse de bu dava bir ya da bir buçuk yıl kadar sürebilmektedir. Bu vakit mahkemenin iş ve dosya yoğunluğuna bakılırsa de değişebilir.
Davanın açılması nihayetinde; duruşma gününün verilmesi, duruşmada hakimin bulunup bulunmayacağı ve duruşmanın adli dinlence gününe muadil gelmesi benzer biçimde pek fazlaca müessir dava süresini etkilemektedir. Ama evliliğin iptali davasının bir tek bir duruşmayla bitmeyeceğinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu davanın kısa bir müddet içerisinde neticelenmesi için de ne olursa olsun bir avukattan yardım alınmalıdır.
Evliliğin İptali Davasında Yetkili ve Sorumlu Mahkeme
Evliliğin mutlak veya nisbi butlan davasında, sorumlu olan mahkeme aile mahkemesidir. Şayet davanın görüldüğü yerlerde aile mahkemesi bulunmuyorsa bu durumda sorumlu mahkeme asliye hukuk mahkemeleri olur.
Davaya bakan yetkili mahkeme ise, eşlerin son altı aydır birlikte oturdukları yer ya da taraflardan birinin yerleşim yeridir. Dolayısıyla eşlerin yerleşim yeri ayrı bölgeler olsa bile davayı açacak olan eş kendi yerleşim yerinde ya da davalının yerleşim yerinde açabilecektir.
Cumhuriyet savcısı, ilgililer ya da yasal temsilcilerin açacağı…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/evlilik-iptali-davasini-kimler-hangi-durumlarda-acabilirler/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg