Kapat

Enerji Türleri, Farklı Uygulamaları ve İşlevleri

Anasayfa
Bilim Enerji Türleri, Farklı Uygulamaları ve İşlevleri
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Enerji; şu demek oluyor ki herhangi bir fizyolojik varlığın çevreye uygulanan kuvvetlere karşı emek verme kabiliyeti olarak tanımlanabilmektedir. Kelime olarak eski Yunanca operation (bariz energeia) kelimesinden türetilmiştir, şu demek oluyor ki aktivite/muamele anlamına gelir. Bu terim muhtemelen mevcut ve keşfedilen geçmiş kayıtlara nazaran, MÖ 4. yüzyılda Aristoteles tarafınca buluş edilmiştir. Evrenin işleyişini tam olarak kavramak için, insanoğlunun muhtelif enerji çeşitleriyle karşılaşması ve tanımlaması gerekmektedir ve bu evrende gerçekleştirilen her bir vaka, muayyen bir türün enerji dönüşümüdür. Enerjinin korunumu yasası iki şey oluşturur: univers evrendeki toplam enerjinin toplamı sabittir ve enerji kendisini bu formlar içerisinde dönüşüme uğrayabilecek muhtelif şekillerde göstermektedir.
Nerede ise her fizyolojik miktar, bir tek değişik şekillerde kendini gösterdiği için bilvasıta olarak gözlemlenebilen ve ölçülebilen enerji hariç tam olarak tanımlanabilmektedir. Bu yüzden, iş ve enerji birbiri ile oldukça yakından ilişkilidir ve aynı birime haizdir. Enerji skaler fizyolojik bir miktardır, şu demek oluyor ki büyüklük belirtilerek tamamen tanımlanabilmektedir. Ek olarak, enerji ile alakalı çalışmaların perspektifi makroskopikten, mikroskopik ve tam bilakis değiştiğinde formun da değişebileceği belirtilmelidir. Örnek olarak, makroskopik görünümdeki sürtünme benzer biçimde mekanik enerji bir tek mikroskopik ölçekte termal enerji olabilmektedir. Ünite, Internasyonal Birimler Sistemine (SI) nazaran joule’dur. Kendini sıcaklık benzer biçimde gösterirse, kalori ya da kilokalori birimi kullanılarak ölçülmektedir.
Değişik Enerji Yöntemleri
Enerji, gözlemlenen özellikleri ile daha da karakterize edilebilmektedir. Bütün türler geniş bir halde potansiyel ve kinetik Enerji iki türe ayrılmaktadır. Bir parçacığın bu iki enerjisinin toplamı, üstünde sürtünme kuvveti olmadığında devamlı durağan(durgun) kalmaktadır. Temel olarak, dış kuvvetlerden etkilenen bir vücudun potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Vücut herhangi bir dış kuvvetten etkilenmezse, bu halde mekanik enerji Me durağan(durgun) kalmaktadır, şu demek oluyor ki vücut herhangi bir dış kuvvetten izole edilmektedir. Bu varsayımsal bir senaryodur ve gerçekte, sürtünme benzer biçimde kuvvetler bütün bedenlere tesir etmektedir, sadece değerleri oldukça daha azdır. Böylece, bu enerji basitçe şöyleki temsil edilebilmektedir: Me = Ep + K, burada Ep toplam potansiyel enerjidir ve K kinetik enerjidir.
Fazlaca sayıda çağdaş aygıt, öteki formları termik santraller (Bana sıcaklık), elektrik jeneratörleri (Me’den elektriğe), türbin (Kinetik enerji Bana) vb. benzer biçimde mekanik enerjiye dönüştürmektedir. Mekanik enerjinin korunumu ek olarak iki cismin esnek ya da esnek olmayan bir çarpışma yaşayıp yaşamadığına bağlıdır. Eski tipte, özgün biçim ve biçim geri kazanıldığında enerji korunurken, ikinci tipte, cisimlerin deformasyonu kalıcıdır ve ondan sıcaklık benzer biçimde değişik bir enerji biçimi ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, enerji korunmayabilmektedir, sadece çarpışmanın niteliğine ve deformasyonun derecesine bağlı olarak artabilmekte ya da azalabilmektedir. Herhangi bir fizyolojik sistemde depolanan organik ve hareketsiz mevcudiyet, bir ortamdaki konumu ve yapısı sebebiyle, uygulanan kuvvetler ile potansiyel enerji olarak adlandırılmaktadır. Bir cismin kütle kıymeti, ona karar vermede mühim bir rol oynamaktadır, örnek olarak, yaylı bir ok hayal edildiğinde ve bir ok onu fırlatmaya hazırdır. Ok fırlatma için hazır hale getirildiğinde ve gerilmiş kiriş geri çekildiğinde, bu konumda, ipin içerisinde depolanan esnek potansiyel enerjisi bulunmaktadır. Bu konumda, mısra oku başlatmak için işi gerçekleştirme potansiyeli vardır.
Yerçekimi potansiyel enerjisi, kimyasal potansiyel enerji, elektrik potansiyel enerjisi, manyetik potansiyel enerji ve nükleer potansiyel enerji benzer biçimde alakalı qüç türlerine bağlı olarak muhtelif…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/enerji-turleri-farkli-uygulamalari-ve-islevleri/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg