Kapat

Çocukların Okula Karşı Aidiyet Duygusu Nasıl Geliştirilir? » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim Çocukların Okula Karşı Aidiyet Duygusu Nasıl Geliştirilir? » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

İnsanların organik olarak bağlanma ve ilişkin olma ihtiyacı vardır. Ilinti duygusu kişiye kendini iyi hissettirir ve kabul edilmişliktir. Bilhassa okullarda ilinti duygusu ergenler için önemlidir, sadece birçok talebe okullarına ilişkin olduklarını düşünmemektedir. Bu his yalnızca geçici olabilir ve her an değişebilir. Anne babalar, öğretmenler ve öteki öğrenciler, gençlerin ilinti duygusunu geliştirmede dirimsel rollere haizdir. Bir gencin okula ilinti duygusunu etkileyen öteki faktörler de şahsi özellikler, akıl sağlığı ve bilimsel niteliği olan motivasyondur.
Ilinti Nelerdir?
Ilinti duygusu en mühim ihtiyaçlardan biri olarak tanımlanmaktadır. Bu duygu, ferdin kendisini kabul edilmiş, dahil edilmiş hissetmesi yahut başka bir şeyin parçası hissetmesi demektir. İnsanlar bir okula, arkadaşlığa, spor grubuna yahut hatta bir sınıfa ilişkin olduklarını hissedebilirler. Ve bu duyguda iki reel vardır; ilişkin olmak iyi hissettirir, sadece çoğu zaman kişiler bunu kaçırana kadar bunu anlamama eğiliminde olurlar. Fakat ilinti tam olarak iyi mi bir duygu diye düşünüldüğünde tanımlaması birazcık zor olabilir. Ve bu duygunun eksikliği birtakım insanoğlu için fizyolojik bir acı çekiyormuş benzer biçimde hisler uyandırabilir. (Başparmağı bir arabanın kapısına sıkıştırmak yahut sıcak bir ocakta parmağı yakmak benzer biçimde) Ilişkin olmama duygusu; değersizlik, kendinden kuşku duyma, yalnızlık ve keder duygularıyla bağlantılı olabilir. Başkalarıyla olan ilişkileri ve hatta notlarını bile etkileyebilir. Ilinti önemlidir ve değişik kişiler tarafınca değişik biçimde deneyimlenebilir. Hayattaki birçok genç okula gittiğinden, okullar bir çok gencin ilinti duygusu hissetmesi için birincil yer olarak kabul edilebilir.Niçin Birçok Talebe Okullarına Ilişkin Bulunduğunu Hissetmez?
Kendini okuluna ilişkin olmadığını düşünenlerin sayısı azca değildir. Yaklaşık bir sınıfa bakıldığında, her üç öğrenciden minimum biri okuluna karşı ilinti duygusu hissetmez Birtakım araştırmacılar öğrencilere kısa sürede kendilerini okullarına ilişkin benzer biçimde hissedip hissetmediklerini sorduklarında,% 29’u bu şekilde hissetmediklerini söylemiş ve bu nispet 2003’ten beri giderek artmaktadır. Ilişkin olmama ve yalnızlık duyguları, insan duyguları yelpazesinin bir parçasıdır ve bu duyguyu hissetmekte yanlış bir vaziyet yoktur. Hepimiz bir devre bilhassa okulda değişik ilinti dalgalarından geçmektedir.
Öğrenciler birtakım günler diğerler günlere nazaran kendini okuluna daha bağlı hissederken, birtakım günler de asla hissetmezler. Ilişkin olma duyguları bazı zamanlar yüksek bazı zamanlar düşük olabilir ve bazı zamanlar ikisinin içinde bir yere düşebilir. Ilinti benzeri olmayan bir deneyimdir ve bu duyguyu etkileyen pek fazlaca unsur vardır. Ama ana nokta, ilişkin olmama duygularının geçici olabileceğidir, bunu yanında bilinmelidir ki değiştirilebilirler.
Ilinti Duygusunun Önemi
Öğrenciler ilişkin olduklarını hissettiklerinde, iyi notlar alma ve okulda iyi performans gösterme olasılıkları daha yüksektir. Ilinti duygusu öğrencilerin psikososyal işleyişini de pozitif yönde etkilemektedir. Günlük aktiviteleri gerçekleştirme ve çevrelerindeki insanlarla etkileşim kurma kabiliyetleri demektir. Araştırmalar, ilinti duygusunun öğrencilerin motivasyonunda ve okulda iyi mi başa çıkıp öğrendiklerinde mühim bir unsur bulunduğunu bulmuştur. Ilişkin olma hissi, öğrenmeye karşı pozitif yönde tutumları teşvik eder, refahı artırmaktadır.
Ilinti duygusu olduğunda birey kendini sıhhatli, sevinçli ve kolay olma deneyimini anlatım eder. Ve okulda başarıya ulaşmış olma becerisine olan itimatını geliştirir. Ayrıca, yüksek bir ilinti duygusu, okulda daha azca kötüye kullanma ve daha pozitif yönde toplumsal ilişkilerle ilgilidir.
Ilinti Duygusu Geliştirmeye Iyi mi Destek Olunur?
Kişilerin kendini dost grubuna, okuluna yahut dâhil olabileceği başka başka topluluklara ilişkin benzer biçimde hissetmemesinin birçok sebebi…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/aidiyet-duygusu-cocuklarin-okula-karsi-aidiyet-duygusu-nasil-gelistirilir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg