Kapat

“Asimilasyon” Kelimesinin Tanımı ve Asimilasyon Teorileri » Bilgiustam

Anasayfa
Bilim “Asimilasyon” Kelimesinin Tanımı ve Asimilasyon Teorileri » Bilgiustam
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Asimilasyon yahut kültürel asimilasyon, değişik kültürel grupların giderek daha çok birbirine benzediği süreçtir. Tam asimilasyon tamamlandığında, eskiden değişik olan gruplar içinde ayırt edilebilir bir ayrım yoktur. Asimilasyon en oldukça, azınlık muhacir gruplarının çoğunluğun kültürünü benimsemeye başlaması ve böylece değerler, ideoloji, huy ve pratikler açısından onlara benzemesi açısından tartışılır. Bu süreç zorla yahut kendiliğinden olabilir ve süratli yahut aşamalı olabilir.
Yeniden de asimilasyon devamlı bu biçimde gerçekleşmez. Değişik gruplar, yeni, benzeşik bir kültüre karışabilir. Bu, eritme potası metaforunun özüdür(doğru olsun veya olmasın çoğu zaman Amerika‘yi tarif etmek için kullanılır)Ve asimilasyon çoğu zaman zamanla doğrusal bir değişiklik periyodu olarak düşünülürken, birtakım ırksal, etnik yahut dini azınlık grupları için süreç, önyargı üstüne inşa edilen kurumsal engellerle kesintiye uğrayabilir yahut engellenebilir.
Her iki durumda da, asimilasyon periyodu insanların birbirine daha oldukça benzemesiyle sonuçlanır. Süreç ilerledikçe, değişik kültürel geçmişe haiz insanoğlu, zaman içinde giderek aynı tutumları, değerleri, duyguları, ilgileri, bakış açısını ve hedefleri paylaşmaktadırlar.
Asimilasyon Teorileri
Toplumsal bilimlerdeki asimilasyon teorileri, yirminci yüzyılın başlangıcında Chicago Üniversitesi merkezli sosyologlar tarafınca geliştirilmiştir. Amerika’deki bir endüstri merkezi olan Chicago, Şark Avrupa’dan gelen göçmenlerin ilgisini çekmekteydi. Birtakım mühim sosyologlar, ana akım topluma dejenere ettikleri periyodu ve bu periyodu ne tür şeylerin engelleyebileceğini incelemek için dikkatlerini bu nüfusa çevirmişlerdir. William I. Thomas, Florian Znaniecki, Robert E. Park ve Ezra Burgess benzer biçimde sosyologlar, Chicago ve çevresindeki muhacir ve ırksal azınlık nüfusu ile ilmi olarak titiz etnografik incelemelerin öncüleri olmuşlardır. Faaliyetlerinden asimilasyon üstüne üç ana kuramsal görüş açısı ortaya çıkmıştır. Bu teoriler şunlardır:
Birinci Kuram: Asimilasyon, bir grubun kültürel olarak zaman içinde diğerine benzediği doğrusal bir süreçtir. Bu kuram bir mercek olarak ele alındığında, muhacir nesillerin kültürel olarak geldiklerinde değişik olduğu, sadece bir dereceye kadar baskın kültüre dejenere olduğu muhacir ailelerde kuşaksal değişiklikler görülebilir. Bu göçmenlerin ilk nesil evlatları büyüyecek, sosyalleşecek ebeveynlerinin ülkesinden değişik bir topluluk içerisinde yer alacaklardı.
Ekseriyat kültürü, kendi mahalli kültürleri olacaktır, sadece bu toplum ağırlıklı olarak benzeşik bir muhacir grubundan oluşuyorsa, evdeyken ve toplulukları içindeyken ebeveynlerinin mahalli kültürünün birtakım değerlerine ve uygulamalarına bağlı kalabilirler. İlk göçmenlerin ikinci dönem torunları, büyükanne ve büyükbabalarının kültür ve dillerini koruma olasılıkları daha düşüktür ve kültürel olarak oy çokluğu kültüründen ayırt edilemez olmaları muhtemeldir. Bu, Amerika’de “Amerikanlaşma” olarak tanımlanabilecek bir asimilasyon biçimidir. Göçmenlerin bir “eritme potası” camiası içerisinde iyi mi tükendiklerine dair bir teoridir.
İkinci Kuram: Asimilasyon, ırk, etnik orijin ve din temelinde farklılık gösterecek bir süreçtir. Bu değişkenlere bağlı olarak, bazıları için pürüzsüz, doğrusal bir süreç olabilirken, ötekiler için ırkçılık, yabancı kini, etnosentrizm ve dini önyargıdan meydana gelen kurumsal ve kişilerarası engellerle engellenebilir. Örnek olarak, yirminci yüzyılın büyük bir bölümünde ırksal azınlıkların ağırlıklı olarak beyaz mahallelerde ev satın almalarının kasıtlı olarak zorla izin verilmediği mesken yine çizgi uygulaması, mesken ve toplumsal ayrımı körüklemiştir. Hedeflenen gruplar için asimilasyon dönemini engellemiştir. Bir başka…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/asimilasyon-kelimesinin-tanimi-ve-asimilasyon-teorileri/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg