Kapat

Adli Epigenetik Nedir, Nasıl İşlev Görür?

Anasayfa
Bilim Adli Epigenetik Nedir, Nasıl İşlev Görür?
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Adli inceleme, DNA tanımlama teknolojisi tarafınca kuvvetli bir halde desteklenmektedir. İnanılmaz derecede yararlı olsa da, bu analitik yöntemler, vücut sıvısı tanımlaması, yaş tahmini ve hatta ikizler içinde tefrik yapma benzer biçimde insan kimliğinin ötesinde ek {bilgi} sağlama kabiliyetleriyle sınırlıdır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, adli epigenetiklerin gelişen alanı, adli araştırmacılara daha sağlam ve kırılgan vaka yeri değerlendirmeleri sunmaktadır. Bu yazıda epigenetiğin adli analizlerde iyi mi kullanıldığına dair bilgiler bulunmaktadır.
DNA Profil Oluşturma Sınırlamaları
Adli uygulamalar için DNA profil oluşturma ile ilişkili avantajlardan bazıları, tipik olarak bir ferdin ömrü süresince değişmeyen DNA profillerinin stabilitesi ve sağlamlığıdır. Ek olarak, bir ferdin DNA profili, ender kimerizm mevzubahis olduğu sürece, hangi vücut sıvısının örneklendiğinden bağımsız olarak tipik olarak aynı kalacaktır. Adli tıpta yaygın kullanımına ve değerine karşın, DNA profili oluşturma ile alakalı birtakım sınırlamalar vardır. Sözgelişi, DNA profili oluşturma geleneksel vücut sıvısı tanımlama (BFID) yöntemlerine kıyasla daha çok duyarlılık sunsa da, DNA’nın hangi vücut sıvısından kaynaklandığı hakkındaki {bilgi} sağlama kabiliyeti sınırlıdır.
Saldırı olaylarında, bir meni örneği ile bir deri örneği içinde tefrik yapılamaması zararı olan olabilir. Adli bilim insanları, bundan dolayı epigenomik analizlerin bu tür sınırlamaları başarıyla aşabileceği yolları araştırmışlardır.Epigenetik Nelerdir?
Tarif olarak, epigenetik, bir ferdin gen ekspresyonundaki irsi değişikliklere ve DNA sekanslarındaki değişimler dışındaki faktörlerden meydana gelen fenotiplere tahsisat gelmektedir. Epigenetik mekanizmaların birtakım örnekleri, bitişik sitozin ve guanin nükleotidleri içeren bir CpG DNA bölgesinin metilasyonu, translasyon sonrası histon modifikasyonları (şu demek oluyor ki asetilasyon yahut metilasyon) yahut RNA ile ilişkili susturma benzer biçimde DNA birtakım modifikasyonlarını içermektedir. Bu epigenetik süreçler çoğu zaman sonuçta genlerin inaktivasyonuna neden olabilen hem akut bununla beraber kronik çevresel etkilerin cevabıdır. Epigenetiğin mühim tesiri, bu genetik alanının ilmi disiplinlerde geniş çapta incelenmesine niçin olmuştur.
Bireysel Epigenetik Parmak İzleri
Bir ferdin epigenetik parmak izi, her ferdin çevresel faktörlere hayat boyu moleküler tepkileri sonunda yaşamları süresince yaşayacağı epigenomik varyasyonu anlatım etmektedir. Adli tıp içerisinde, bir ferdin epigenetik parmak izlerinin saptanması tipik olarak kısa tandem tekrarlarının (STR) yahut tek nükleotid polimorfizmlerinin (SNP) karakterizasyonu olan DNA profili ile gerçekleştirilir. Son birkaç senedir, CpG sahaları arasındaki DNA metilasyon farklılıklarını ölçerek epigenetik varyasyonun araştırılmasına izin vermek için mühim çabalar sarf edilmiştir.
Adli Epigenetik Uygulamaları
Vücut sıvılarının ve dokularının belirlenmesi
2011 senesinde, DNA metilasyon bazlı dokuların ilk araştırması gerçekleştirilmiştir. O zamandan beri, birçok firma tarafınca dokuya has muhtelif CpG biyo belirteçleri geliştirilmiştir. Sözgelişi, Illumina HumanMethylation450 Beadchip mikrodizisi tarafınca tanımlanan 150 dokuya has markörden, bunlardan dokuzu, adli araştırmacılara kan, tükürük, meni, vajinal sıvı ve tane kan örneklerinin ayırt edilmesinde destek olabilecek DNA metilasyon markerleridir.
Benzer halde, sekiz CpG ve iki denetim markeri, metilasyona has bir engelleme enzimi polimeraz zincir reaksiyonu (MSRE) -PCR sistemine dayanan bir Illumina 450 K 10-pleks tahlilinin temelini oluşturur. Yukarıda bahsedilen yöntemlere ayrıca, birkaç araştırmacı kantitatif PCR’nin (qPCR) tek doku DNA metilasyon belirteçlerini tarif etmek için kullanılabilecek fazlaca…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/adli-epigenetik-nedir-nasil-islev-gorur/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

DAHA FAZLA GÖSTER

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg