Kapat

Adli Bilimlerde Kromatografi

Anasayfa
Bilim Adli Bilimlerde Kromatografi
Bu içeriği değerlendir
[Toplam: 0 oy, Ortalama: 0 puan]

Kromatografi, bir karışım içerisindeki bileşiklerin ayrılması işlemidir. Bu, ebat benzer biçimde özellikler ve bileşiklerin kromatografinin hareketli ve katı fazlarıyla iyi mi etkileşime girmiş olduğu ile elde edilebilmektedir. İnce Katman Kromatografisi (TLC) benzer biçimde 2D tabanlı (düzlemsel) metotlar, Gaz Kromatografisi (GC) ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) dahil kolon bazlı metotlar içinde değişen değişik kromatografi türleri vardır. Kromatogram üretmek için kromatografinin çalıştırılması, durağan(durgun) bir faz (katı ya da sıvı) üstünde mobil bir fazın (sıvı ya da gaz) kullanılmasını içermektedir ve bileşiklerin iki fazla etkileşime girme şekli ayrılmalarına niçin olmaktadır. Mesela, bir sentetik durağan(durgun) faza kuvvetli bir halde bağlanırsa, durağan(durgun) faza kuvvetli bir halde bağlanmayan başka bir molekülden daha yavaş hareket edecektir.
Düzlemsel bir kromatografi tekniğinde, bir sentetik sabit faza daha kuvvetli bir halde bağlanırsa, o denli kuvvetli bağlanmayan bileşiklerden daha yavaş ilerlemektedir. Bu yüzden, bir karışımdaki değişik bileşiklerin kat etmiş olduğu mesafe, kromatogramda gözlenmektedir. Kolon kromatografisinde, bir sentetik sabit faza daha dirayetli bir halde bağlanırsa, hal böyle olunca bu, kuvvetli bir halde bağlanmayan bileşiklerden sonrasında sütundan elenmektedir ya da buradan ayrılmaktadır. Bunların daha uzun bir tutma süresine haiz oldukları söylenmektedir.
Adli Tıpta Kullanım
Düzlemsel Kromatografi
Kromatografi en temel seviyesinde ince katman kromatografisi (TLC) benzer biçimde düzlemsel teknikleri içermektedir. Bu, üstüne numunenin tespit edilmiş olduğu düz bir taşıyıcı katman üstünde ince bir durağan(durgun) faz tabakasının (tipik olarak silika, alümina, selüloz ya da bir jel nüfuz etme malzemesi) kullanımıdır. Analit bileşenleri, değişik oranlarda kılcal hareketle matris içerisinden çekilir, böylece tutma faktörlerini (Rf) hesaplamak için kat edilen mesafelerin ölçülmesine izin verilmektedir. Noktaları görselleştirmek için UV ışığı gerekebilmektedir. Adli bilimlerde, düzlemsel kromatografi, mürekkepler, boyalar ve ilaçlar içinde tefrik yapmak için süratli ve ucuz bir metot olarak kullanılabilmektedir, sadece realist olarak daha karmaşa kromatografik teknikler daha uygundur. İki mürekkep örneğinin aynı olup olamayacağını belirlemek için temel düzlemsel kromatografi teknikleri kullanılmaktadır. Mesela, iki metin parçasında kullanılan mürekkep, düzlemsel kromatografi de benzer bir tefrik gösterip göstermediklerini görmek için karşılaştırılmaktadır. Başka bir mesela, bir banka faturası (notu) mürekkeple işaretlenmektedir ve bu satmaca çalınırsa, bir adli bilim adamı hırsızın ellerinde aynı mürekkebin tespit edilip edilemeyeceğini görebilmektedir.
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), bir sıvı hareketli fazın ilgilenilen analiti taşımış olduğu analitik bir kolonun içerisine yerleştirilmiş katı bir durağan(durgun) faz kullanılmaktadır. Tipik olarak kolonlar, ayrılacak analitlerin tipine bağlı olarak değişik bağlı maddelerle beraber silis bazlı bir durağan(durgun) faz içermektedir. Bu, kullanılan mobil faz tipinde (numuneyi kolondan taşımak için kullanılan sıvı) eşittir. Mesela, düzgüsel fazlı HPLC, polar olmayan bir mobil faza haiz bir polar durağan(durgun) faz kullanacak, halbuki ters fazlı kromatografi tersini kullanacaktır. HPLC cihazları, bir tür dedektör, çoğu zaman UV/Vis, floresan ya da kütle spektrometri dedektörleri ile birleştirilecektir. Bunun amacı, HPLC kolonundan ayrıldıklarında numunenin bileşenlerini tespit etmektir. Kısaca HPLC, katı bir durağan(durgun) faz ve bir sıvı mobil faz kullanan bir kolon kromatografi yöntemidir. Hem de, mobil fazın kolondan yavaşça damlatıldığı sıvı kromatografi şekillerinin aksine, yüksek basınçta kolondan itilmektedir. HPLC,…

Kaynak:https://www.bilgiustam.com/adli-bilimlerde-kromatografi/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

ft
in
lbs
cm
kg